Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 8382Luty: 8859Marzec: 10561Kwiecień: 6782Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 2Maj: 508Czerwiec: 108
Lipiec: 10Sierpień: 226Wrzesień: 3537Październik: 4793Listopad: 12753Grudzień: 8697
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8447
 2. Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł
  Wyświetleń: 2474
 3. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 2261
 4. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1709
 5. Ogłoszenia i zapytania o cenę
  Wyświetleń: 1664
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 768
 7. Zarządzenia Burmistrza 2023
  Wyświetleń: 680
 8. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 651
 9. Aktualności
  Wyświetleń: 640
 10. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 r.
  Wyświetleń: 559
 11. Wybory samorządowe 2024 r.
  Wyświetleń: 551
 12. ARCHIWUM BIP - DO 30 SIERPNIA 2023 R.
  Wyświetleń: 545
 13. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 485
 14. Zarządzenia Burmistrza 2024
  Wyświetleń: 484
 15. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 455
 16. Uchwały Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 452
 17. Deklaracja Dostępności
  Wyświetleń: 399
 18. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 385
 19. Konkursy
  Wyświetleń: 372
 20. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka” (SR.6220.1.14.2021.55)
  Wyświetleń: 372
 21. Ogłoszenie Nr 4 Burmistrza Więcborka z dnia 1 grudnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds promocji w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  Wyświetleń: 347
 22. Burmistrz Więcborka
  Wyświetleń: 331
 23. Ogłoszenie Nr 3 Burmistrza Więcborka z dnia 30 listopada 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku
  Wyświetleń: 330
 24. Opłaty i Podatki
  Wyświetleń: 326
 25. Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 305
 26. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 296
 27. Ogłoszenie Nr 2 Burmistrza Więcborka z dnia 6 listopada 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU
  Wyświetleń: 282
 28. Plany i Programy
  Wyświetleń: 280
 29. Zaproszenia na sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 279
 30. Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 263
 31. Budżet Gminy 2023
  Wyświetleń: 246
 32. Petycje
  Wyświetleń: 245
 33. Zamówienie publiczne: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork (oświetlenie gminne)
  Wyświetleń: 243
 34. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 237
 35. Sesje Rady Miejskiej w Więcborku 2023
  Wyświetleń: 237
 36. Sprawozdania za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 237
 37. Rejestr Wyborców
  Wyświetleń: 227
 38. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku
  Wyświetleń: 220
 39. Zamówienia z wolnej ręki
  Wyświetleń: 220
 40. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 218
 41. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 208
 42. Opłaty i Podatki - 2024 rok
  Wyświetleń: 207
 43. Archiwa, zbiory, rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 206
 44. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 203
 45. Zarządzenie Nr 0050.109.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Więcborka ds Zgłoszenia Naruszeń
  Wyświetleń: 197
 46. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 190
 47. Interpelacje i zapytania Radnych 2023
  Wyświetleń: 190
 48. Plan Pracy Rady i Komisji 2023
  Wyświetleń: 189
 49. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 188
 50. Skład Rady Miejskiej w Więcborku kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 187
 51. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 184
 52. Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 7 kwietnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  Wyświetleń: 183
 53. System gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 183
 54. Informacja o stawkach podatków obowiązujących w gminie Więcbork w roku 2023
  Wyświetleń: 182
 55. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 182
 56. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 182
 57. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych - dz. nr 3/15; 3/16; 3/18 obręb Więcbork 1
  Wyświetleń: 180
 58. Regulamin Wynagradzania
  Wyświetleń: 177
 59. Wykaz Sołtysów
  Wyświetleń: 177
 60. Informator o powszechnej samoobronie ludności Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 171
 61. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 171
 62. Komisje Rady Miejskiej w Więcborku kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 170
 63. Dane kontaktowe Radnych Rady Miejskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 169
 64. Protokoły z Komisji Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 165
 65. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 161
 66. Statut
  Wyświetleń: 158
 67. Zakres Kompetencji
  Wyświetleń: 155
 68. Zgłaszanie nieprawidłowości
  Wyświetleń: 154
 69. Opłaty i Podatki - 2023 rok
  Wyświetleń: 147
 70. Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 144
 71. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 143
 72. Uchwała Nr LV/401/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku
  Wyświetleń: 143
 73. Ogłoszenie Nr 4 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  Wyświetleń: 142
 74. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na dz. nr 407/1, Więcbork obręb 4
  Wyświetleń: 142
 75. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 141
 76. Program współpracy
  Wyświetleń: 137
 77. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 135
 78. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork oraz zebranych w PSZOK w Dalkowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r
  Wyświetleń: 133
 79. Majątek gminy
  Wyświetleń: 128
 80. Opinie RIO
  Wyświetleń: 126
 81. Zarządzenie Nr 0050.77.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 123
 82. Budżet Gminy 2024
  Wyświetleń: 121
 83. Zarządzenie Nr 0050.53.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku
  Wyświetleń: 120
 84. Raport o Stanie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 118
 85. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 117
 86. Budowa skateparku w Więcborku
  Wyświetleń: 116
 87. Uchwała Nr LVI/411/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2023 r.
  Wyświetleń: 115
 88. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 114
 89. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku
  Wyświetleń: 113
 90. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 113
 91. Zam. Pobyt czasowy cudzoziemiec
  Wyświetleń: 106
 92. Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych
  Wyświetleń: 105
 93. Ulga inwestycyjna
  Wyświetleń: 103
 94. Zarządzenie Nr 0050.27.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 103
 95. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami
  Wyświetleń: 102
 96. LXV sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 27.09.2023r.
  Wyświetleń: 101
 97. Pobierz programy
  Wyświetleń: 101
 98. Wymeldowanie w drodze postępowania
  Wyświetleń: 101
 99. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 100
 100. Danuta Zawidzka - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 99
 101. "Ubezpieczenie Gminy Więcbork na okres od 01.01.2024 r. - 31.12.2025 r."
  Wyświetleń: 98
 102. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej – ul. Wyzwolenia, Więcbork
  Wyświetleń: 98
 103. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 98
 104. Uchwała Nr LXIV/448/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 4 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gmina Więcbork
  Wyświetleń: 98
 105. Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork.
  Wyświetleń: 97
 106. Zarządzenie Nr 0050.19.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  Wyświetleń: 96
 107. Zaświadczenia dotyczące spraw podatkowych
  Wyświetleń: 95
 108. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 94
 109. Uchwała Nr LV/402/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody dla drzew wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja Dębowa w Sypniewie”
  Wyświetleń: 94
 110. Uchwała nr LXV/449/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 94
 111. Ulga z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 94
 112. Uchwały Rady Miejskiej 2024
  Wyświetleń: 93
 113. Zarządzenie Nr 0050.60.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 93
 114. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 92
 115. Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  Wyświetleń: 91
 116. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
  Wyświetleń: 90
 117. Zarządzenie Nr 0050.65.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Więcbork w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 90
 118. Zam. pobyt stały cudzoziemiec
  Wyświetleń: 88
 119. Zgłoszenie Wyjazdu Za Granicę
  Wyświetleń: 88
 120. Ogłoszenie Nr 3 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  Wyświetleń: 87
 121. Regulamin monitoringu
  Wyświetleń: 86
 122. LXIV Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 04.09.2023 r.
  Wyświetleń: 85
 123. Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości
  Wyświetleń: 85
 124. Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 84
 125. Remont drogi publicznej – ul. Brzozowej w Więcborku
  Wyświetleń: 84
 126. Uchwała Nr LVI/413/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 84
 127. Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji
  Wyświetleń: 84
 128. LXVI sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 25.10.2023r.
  Wyświetleń: 83
 129. Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 81
 130. Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie
  Wyświetleń: 81
 131. Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 9 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Więcbork oraz rejestratorów
  Wyświetleń: 81
 132. Zgłoszenie Powrotu Z Zagranicy
  Wyświetleń: 81
 133. Rejestr Danych Kontaktowych.
  Wyświetleń: 80
 134. Uchwała Nr LVII/418/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 80
 135. Bankowa obsługa budżetu Gminy Więcbork oraz jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork przez okres 4 lat, tj. od dnia 08.01.2024 r. do dnia 07.01.2028 r. - II
  Wyświetleń: 79
 136. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
  Wyświetleń: 79
 137. Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 79
 138. Alina Kruk - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 78
 139. Informacje o polowaniach
  Wyświetleń: 78
 140. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 78
 141. Daria Fabia-Stryszyk - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 77
 142. Ilona Sobecka-Gruszczyńska - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 77
 143. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja nr 2 opublikowana w dniu 29.03.2023 r.)
  Wyświetleń: 77
 144. Plan pracy Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2023
  Wyświetleń: 77
 145. Wymeldowanie pobyt czasowy
  Wyświetleń: 76
 146. Zarządzenie Nr 0050.72.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Więcbork w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 147. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Więcbork za rok 2022
  Wyświetleń: 75
 148. Plan zamówień publicznych na rok 2024
  Wyświetleń: 75
 149. Urząd Stanu Cywilnego/ Dowody Osobiste/ Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 75
 150. Zarządzenie Nr 0050.8.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 75
 151. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  Wyświetleń: 74
 152. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
  Wyświetleń: 74
 153. Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 74
 154. Natasza Ksobiak – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 73
 155. Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
  Wyświetleń: 73
 156. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 73
 157. Zarządzenie Nr 0050.67.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 73
 158. Zarządzenie Nr 0050.83.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2024
  Wyświetleń: 73
 159. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCBORK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.
  Wyświetleń: 72
 160. Plan pracy Rady i Komisji 2024
  Wyświetleń: 72
 161. Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
  Wyświetleń: 72
 162. Petycja dotycząca zakupu i montażu urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej Gminy Więcbork petycja dotycząca
  Wyświetleń: 71
 163. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 71
 164. Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) – unieważnij dowód
  Wyświetleń: 71
 165. LVIII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 26.04.2023 r.
  Wyświetleń: 70
 166. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 167. Zam. Pobyt Stały I Czasowy Obywatela Polskiego
  Wyświetleń: 70
 168. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 70
 169. Wymeldowanie pobyt stały
  Wyświetleń: 69
 170. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca w 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 171. LXV Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 27.09.2023 r.
  Wyświetleń: 68
 172. Michał Bąk - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 68
 173. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 13 września 2023 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 68
 174. Raport o Stanie Gminy Więcbork – debata
  Wyświetleń: 68
 175. Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 68
 176. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 68
 177. Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 67
 178. Informacja o losowaniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 67
 179. Klauzula informacyjna – transmitowanie obrad sesji
  Wyświetleń: 67
 180. LVI Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 01.03.2023 r.
  Wyświetleń: 67
 181. LVII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 29.03.2023 r.
  Wyświetleń: 67
 182. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 67
 183. Zarządzenie Nr 0050.61.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 67
 184. Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 66
 185. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Więcborku za I półrocze 2023
  Wyświetleń: 66
 186. Uchwała Nr LV/407/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 66
 187. Uchwała Nr XXVI/180/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Więcbork oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów sta
  Wyświetleń: 66
 188. Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia w 2023 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 66
 189. Zarządzenie Nr 0050.22.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 66
 190. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. L. Białego i L. Czarnego w Więcborku, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 65
 191. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – podatki
  Wyświetleń: 65
 192. LXIII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 10.08.2023 r.
  Wyświetleń: 65
 193. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja nr 1 opublikowana w dniu 16.01.2023 r.)
  Wyświetleń: 65
 194. Uchwała Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 65
 195. Zarządzenie Nr 0050.13.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 65
 196. Zarządzenie Nr 0050.52.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 65
 197. Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork (na rok 2024/2025)
  Wyświetleń: 64
 198. LXII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 28.07.2023 r.
  Wyświetleń: 64
 199. LXIV sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 4.09.2023r.
  Wyświetleń: 64
 200. Rejestr wypadków przy pracy
  Wyświetleń: 64
 201. Sesje Rady Miejskiej w Więcborku 2024
  Wyświetleń: 64
 202. Uchwała Nr LVII/421/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dworze
  Wyświetleń: 64
 203. Uchwała Nr LVIII/425/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 64
 204. Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 64
 205. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  Wyświetleń: 63
 206. Mateusz Łański – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 63
 207. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2020.13)
  Wyświetleń: 63
 208. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  Wyświetleń: 63
 209. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych z dnia 24.10.2023r.
  Wyświetleń: 63
 210. Uchwała Nr LIX/429/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Więcborka wotum zaufania
  Wyświetleń: 63
 211. Bankowa obsługa budżetu Gminy Więcbork oraz jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork przez okres 4 lat, tj. od dnia 08.01.2024 r. do dnia 07.01.2028 r.
  Wyświetleń: 62
 212. Joanna Soja-Tońska - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 62
 213. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych
  Wyświetleń: 62
 214. LX Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 28.06.2023 r.
  Wyświetleń: 62
 215. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2022.13)
  Wyświetleń: 62
 216. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2023
  Wyświetleń: 62
 217. Protokół Nr 65 z obrad sześćdziesiątej piątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.09.2023r.
  Wyświetleń: 62
 218. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 62
 219. Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  Wyświetleń: 62
 220. Zarządzenie Nr 0050.90.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 62
 221. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
  Wyświetleń: 61
 222. LXI Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 12.07.2023 r.
  Wyświetleń: 61
 223. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
  Wyświetleń: 61
 224. Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 61
 225. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 61
 226. Uchwała Nr LV/399/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posilku lub zywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 61
 227. Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym
  Wyświetleń: 61
 228. Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2022
  Wyświetleń: 61
 229. Beata Kopta – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 60
 230. Beata Lida – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 60
 231. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 60
 232. Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisji Wyborcze w dniu 15 października 2023 r. oraz o otwarciu lokali wyborczych
  Wyświetleń: 60
 233. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 60
 234. LVII sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 29.03.2023 r.
  Wyświetleń: 60
 235. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 60
 236. Uchwała Nr XIV/90/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 60
 237. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  Wyświetleń: 59
 238. Obwieszczenie o kandydatach na senatorów
  Wyświetleń: 59
 239. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LVIII sesji Rady Miejskiej – 26.04.2023 r.
  Wyświetleń: 58
 240. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LXVI sesji Rady Miejskiej – 25.10.2023 r.
  Wyświetleń: 58
 241. Uchwała Nr LVI/412/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Więcborka
  Wyświetleń: 58
 242. Decyzja o zatwierdzeniu nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Więcborku
  Wyświetleń: 57
 243. Decyzja z dnia 30.12.2022r. znak: SR.6220.1.14.2020.12
  Wyświetleń: 57
 244. Decyzja z dnia 30.12.2022r. znak: SR.6220.1.15.2020.12
  Wyświetleń: 57
 245. LXVII sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 29.11.2023r. /ŚRODA/
  Wyświetleń: 57
 246. Uchwała Nr LVII/422/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Pęperzynie
  Wyświetleń: 57
 247. Uchwała Nr LVIII/427/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 57
 248. Archiwa i zbiory
  Wyświetleń: 56
 249. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2023 z dnia 19.04.2023r. (SR.6220.1.6.2020.17)
  Wyświetleń: 56
 250. Informacja o polowaniu – Koło Łowieckie nr 78 LEŚNIK w Runowie Krajeńkim
  Wyświetleń: 56
 251. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.15.2021.13)
  Wyświetleń: 56
 252. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.16.2021.12)
  Wyświetleń: 56
 253. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2022.14)
  Wyświetleń: 56
 254. Obwieszczenie o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
  Wyświetleń: 56
 255. Uchwała Nr LV/404/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zakupu i montażu urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 56
 256. Uchwała Nr LVI/415/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyświetleń: 56
 257. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 56
 258. Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Więcbork
  Wyświetleń: 56
 259. Zarządzenie Nr 0050.38.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 56
 260. Zarządzenie Nr 0050.78.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 56
 261. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 56
 262. LVIII sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 26.04.2023 r.
  Wyświetleń: 55
 263. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2020.14)
  Wyświetleń: 55
 264. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.35)
  Wyświetleń: 55
 265. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.15.2020.13)
  Wyświetleń: 55
 266. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2020.12)
  Wyświetleń: 55
 267. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja nr 6 opublikowana w dniu 30.10.2023 r.
  Wyświetleń: 55
 268. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 55
 269. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 55
 270. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe
  Wyświetleń: 55
 271. LIX Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 31.05.2023 r.
  Wyświetleń: 54
 272. Plan zamówień publicznych wersja nr 4 z dnia 11 października 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 273. Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  Wyświetleń: 54
 274. Interpelacje i zapytania Radnych 2024
  Wyświetleń: 53
 275. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 25.10.2023 r.
  Wyświetleń: 53
 276. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 53
 277. Rejestr zarządzeń Burmistrza Więcborka
  Wyświetleń: 53
 278. Stanisław Piłka – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 53
 279. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 53
 280. Iwona Bonecka – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 52
 281. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 52
 282. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2020.18)
  Wyświetleń: 52
 283. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2021.17)
  Wyświetleń: 52
 284. Uchwała Nr 11/Kd/2023 z 01.02.2023 r. Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty dlugu Gminy Więcbork na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 52
 285. Adam Kubiak - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 51
 286. Informacja Urzędnika Wyborczego z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniu obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 51
 287. Informacje ogólne - zasady tworzenia komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów na radnych, burmistrza oraz członków komisji wyborczych
  Wyświetleń: 51
 288. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LV sesji Rady Miejskiej – 25.01.2023 r.
  Wyświetleń: 51
 289. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LVI sesji Rady Miejskiej – 01.03.2023 r.
  Wyświetleń: 51
 290. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2020.16)
  Wyświetleń: 51
 291. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 18 września 2023 r. o wyborze sołtysa w Sołectwie Jeleń
  Wyświetleń: 51
 292. Protokół Nr 55 z obrad pięćdziesiątej piątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku, odbytych w dniu 25.01.2023r.
  Wyświetleń: 51
 293. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Miejskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 51
 294. Uchwała nr 11/D/2023 z dnia 01.02.2023 r. Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości Sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Więcbork na 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 295. Uchwała Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 51
 296. Zarządzenie Nr 0050.20.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 51
 297. Informacja o konsultacjach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  Wyświetleń: 50
 298. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LVI sesji Rady Miejskiej – 29.03.2023 r.
  Wyświetleń: 50
 299. LV Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 25.01.2023 r.
  Wyświetleń: 50
 300. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2021.21)
  Wyświetleń: 50
 301. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 50
 302. Tablice Urzędowe – ogłoszenia, informacje, do których wywieszania Urząd jest zobligowany
  Wyświetleń: 50
 303. Uchwała Nr LVI/417/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 50
 304. Uchwała Nr LVII/419/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 50
 305. Uchwała Nr LVII/423/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork
  Wyświetleń: 50
 306. Zarządzenie Nr 0050.93.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektów edukacyjnych na rzecz placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 50
 307. Informacja o polowaniu w dniu 18.02.2023 r.
  Wyświetleń: 49
 308. LVI sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 1.03.2023r.
  Wyświetleń: 49
 309. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2023
  Wyświetleń: 49
 310. Uchwała Nr LV/403/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 49
 311. Decyzja (SR.6220.1.8.2021.19)
  Wyświetleń: 48
 312. LXX sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 31.01.2024r. ŚRODA
  Wyświetleń: 48
 313. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja nr 5 opublikowana w dniu 26.10.2023 r.)
  Wyświetleń: 48
 314. Jacek Kabattek – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 47
 315. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierajacych azbest
  Wyświetleń: 47
 316. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.15.2021.12)
  Wyświetleń: 47
 317. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.01 2023r
  Wyświetleń: 47
 318. Sprawozdania za IV kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 319. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 47
 320. Ewidencja ludności.
  Wyświetleń: 46
 321. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2021.18)
  Wyświetleń: 46
 322. Protokół Nr 60 z obrad sześćdziesiątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.06.2023r.
  Wyświetleń: 46
 323. Protokół Nr 61 z obrad sześćdziesiątej pierwszej Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12.07.2023r.
  Wyświetleń: 46
 324. Zarządzenie Nr 0050.84.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 46
 325. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat
  Wyświetleń: 45
 326. LXVIII sesję Rady Miejskiej w Więcborku - 20.12.2023r.
  Wyświetleń: 45
 327. LXXI sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 28.02.2024r.
  Wyświetleń: 45
 328. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.3.2023.1)
  Wyświetleń: 45
 329. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Więcborku na 2023 rok
  Wyświetleń: 45
 330. Protokół Nr 62 z obrad sześćdziesiątej drugiej Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.07.2023r.
  Wyświetleń: 45
 331. Protokół Nr 66 z obrad sześćdziesiątej szóstej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25.10.2023r.
  Wyświetleń: 45
 332. Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z podaniem pełnionych funkcji
  Wyświetleń: 45
 333. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Więcborku oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych za I półrocze 2023
  Wyświetleń: 45
 334. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z RM PESEL
  Wyświetleń: 45
 335. Zarządzenie Nr 0050.73.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 05.10.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży
  Wyświetleń: 45
 336. Zarządzenie Nr 0050.75.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 45
 337. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 7/2023 z dnia 15.12.2023 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Więcborka" SR.6220.1.14.2021.53
  Wyświetleń: 44
 338. Obwieszczenie - SB.6730.64.2023 - dotyczy działki nr 196/2 obręb 4 m. Więcbork
  Wyświetleń: 44
 339. POSTANOWIENIE Nr 139/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 3 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Więcbork w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 340. Protokół Nr 63 z obrad sześćdziesiątej trzeciej Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 10.08.2023r.
  Wyświetleń: 44
 341. Stanisław Wegner – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 44
 342. Uchwała Nr LVI/410/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”
  Wyświetleń: 44
 343. Wykaz numerów telefonów osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności wyborczych
  Wyświetleń: 44
 344. Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 44
 345. Zarządzenie Nr 0050.76.2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży
  Wyświetleń: 44
 346. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2022.10)
  Wyświetleń: 43
 347. Obwieszczenie z dnia 25.06.2023 r. – SB.6730.23.2023
  Wyświetleń: 43
 348. Postanowienie Nr 82/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 43
 349. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 43
 350. Sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 25.01.2023 r.
  Wyświetleń: 43
 351. Uchwała Nr LV/405/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
  Wyświetleń: 43
 352. Uchwała Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 43
 353. Uchwała Nr LXVIII/473/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2024
  Wyświetleń: 43
 354. Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki nieczystościami stałymi
  Wyświetleń: 43
 355. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja nr 7 opublikowana w dniu 05.12.2023 r.)
  Wyświetleń: 42
 356. Protokół Nr 64 z obrad sześćdziesiątej czwartej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 4.09.2023r.
  Wyświetleń: 42
 357. Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie 2023
  Wyświetleń: 42
 358. Uchwała Nr 9/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 15 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 42
 359. Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Więcbork oraz zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dalkowie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
  Wyświetleń: 42
 360. Zarządzenie Nr 0050.45.2023 Burmistrza Więcbork z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 42
 361. Dorota Wnuk – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 41
 362. Krystyna Tusznio - Dyrektor przedszkola - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 41
 363. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.34)
  Wyświetleń: 41
 364. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.15.2020.14)
  Wyświetleń: 41
 365. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2020.19)
  Wyświetleń: 41
 366. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2021.20)
  Wyświetleń: 41
 367. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 8 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 41
 368. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja nr 2 z dnia 28.02.2024 r.
  Wyświetleń: 41
 369. Plan pracy Rady Miejskiej w Więcborku na 2024 rok
  Wyświetleń: 41
 370. Postanowienie Nr 159/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 41
 371. Protokół Nr 58 z obrad pięćdziesiątej ósmej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.04.2023r.
  Wyświetleń: 41
 372. Uchwała Nr LV/400/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu
  Wyświetleń: 41
 373. Zarządzenie Nr 0050.31.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 41
 374. Zarządzenie Nr 0050.70.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 25 września 2023 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 41
 375. Marian Chęś – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 40
 376. Protokół Nr 57 z obrad pięćdziesiątej siódmej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.03.2023r.
  Wyświetleń: 40
 377. Protokół Nr 59 z obrad pięćdziesiątej dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31.05.2023r.
  Wyświetleń: 40
 378. Uchwała Nr LVII/420/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Więcborku
  Wyświetleń: 40
 379. Uchwała Nr LVIII/424/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 40
 380. Zarządzenie Nr 0050.80.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 40
 381. Andrzej Wenda – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 39
 382. Informacja o danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców
  Wyświetleń: 39
 383. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.39)
  Wyświetleń: 39
 384. Sprawozdania 2023
  Wyświetleń: 39
 385. Zarządzenie Nr 0050.71.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 39
 386. Zarządzenie Nr 0050.87.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego
  Wyświetleń: 39
 387. Zarządzenie Nr 0050.88.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 39
 388. Zarządzenie Nr 0050.92.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 39
 389. 13 listopada 2023 r. Urząd Miejski w Więcborku nieczynny
  Wyświetleń: 38
 390. Decyzja z dnia 10.01.2023r. znak: SR.6220.1.15.2021.11
  Wyświetleń: 38
 391. Uchwała Nr LV/406/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
  Wyświetleń: 38
 392. Uchwała Nr LVIII/428/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Więcbork
  Wyświetleń: 38
 393. Zarządzenie Nr 0050.26.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 38
 394. Zarządzenie Nr 0050.95.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 38
 395. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 37
 396. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LXIV sesji Rady Miejskiej – 04.09.2023 r.
  Wyświetleń: 37
 397. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LXV sesji Rady Miejskiej – 27.09.2023 r.
  Wyświetleń: 37
 398. Jan Antczak – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 37
 399. Sprawozdanie Komisji Statutowej - Komisji Doraźnej z dzialalności za I półrocze 2023
  Wyświetleń: 37
 400. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku za I półrocze 2023
  Wyświetleń: 37
 401. Uchwała Nr LVI/416/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 37
 402. Uchwała Nr LXVII/462/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Więcbork oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
  Wyświetleń: 37
 403. Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 37
 404. Zarządzenie Nr 0050.68.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży
  Wyświetleń: 37
 405. Zarządzenie Nr 0050.94.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  Wyświetleń: 37
 406. Brygida Migawa – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 36
 407. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 30.05.2023 r. o wszczęciu postępowania (SB.6733.12.2023)
  Wyświetleń: 36
 408. Protokół Nr 56 z obrad pięćdziesiątej szóstej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1.03.2023r.
  Wyświetleń: 36
 409. Uchwała Nr LV/399/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 36
 410. Uchwała Nr LXVIII/474/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 36
 411. Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 36
 412. Zastrzeżenie numeru PESEL lub cofnięcie zastrzeżenia
  Wyświetleń: 36
 413. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Więcborku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 35
 414. Uchwała Nr LVI/414/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 35
 415. Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu oraz szczegółów terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 35
 416. Zarządzenie Nr 0050.96.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Więcborku
  Wyświetleń: 35
 417. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 25.05.2023 r. o wszczęciu postępowania – SB.6733.11.2023
  Wyświetleń: 34
 418. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 15 marca 2024 r. - o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Więcborku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
  Wyświetleń: 34
 419. Obwieszczenie SB.6733.15.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 9.11.2023 r. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotowskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 34
 420. Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 14 listopada 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 34
 421. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Więcborku na 2024 rok
  Wyświetleń: 34
 422. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie
  Wyświetleń: 34
 423. Protokół Nr 31 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego w dniu 24.10.2023r.
  Wyświetleń: 34
 424. Sprawozdanie końcowe z realizacji POP w zakresie PM10 oraz B(a)P dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr XXIII/340/20) za lata 2020-2023
  Wyświetleń: 34
 425. Zarządzenie Nr 0050.13.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024
  Wyświetleń: 34
 426. Zarządzenie Nr 0050.91.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 34
 427. Decyzja (SR.6220.1.4.2022.13)
  Wyświetleń: 33
 428. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji (SR.6220.1.14.2022.9)
  Wyświetleń: 33
 429. Krystyna Tusznio - Klub dziecięcy - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 33
 430. LXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 28.12.2023r.
  Wyświetleń: 33
 431. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.2.2023 z dnia 16.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 227/6 w miejscowości Zakrzewska Osada, gm. Więcbork. Inwestycja obejmuje działki nr 226/1, 227/6, 227/7 ob. Zakrzewska Osada, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 33
 432. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.20.203 z dnia 01.12.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociagowej o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodocoiągowej w ul. Krótkiej w Wiruni, na terenie części działek nr 272, 281 i 298 obręb Witunia
  Wyświetleń: 33
 433. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.7.2023 z dnia 07.04.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skateparku w Więcborku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja obejmuje działki nr 407/1 ob. 4 m. Więcbork, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 33
 434. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 13.09.2023 r. o zakończeniu postępowania - SB.6733.13.2023 - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego
  Wyświetleń: 33
 435. Protokoły z Komisji Skarg
  Wyświetleń: 33
 436. Uchwała Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 33
 437. Zarządzenie Nr 0050.12.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 33
 438. Zarządzenie Nr 0050.16.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 33
 439. Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork - zamówienie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 32
 440. KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYDGOSZCZY z dnia 29 sierpnia 2023 r. - Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy oraz dyżury
  Wyświetleń: 32
 441. LII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 07.11.2022 r.
  Wyświetleń: 32
 442. LIV Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 21.12.2022 r
  Wyświetleń: 32
 443. LXX Na Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 31.01.2024 r.
  Wyświetleń: 32
 444. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 26.10.2023 r. w sprawie postępowania : SB.6730.64.2023 dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku letniskowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie działki nr 196/2 ob. 4 n. Więcbork
  Wyświetleń: 32
 445. Protokoły z Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 32
 446. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 32
 447. Uchwała Nr LIII/384/22 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  Wyświetleń: 32
 448. Uchwała Nr LXV/452/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 32
 449. Uchwała Nr LXVII/462/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Więcbork oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Więcbork oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wlaścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów ...
  Wyświetleń: 32
 450. Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 32
 451. Zarządzenie Nr 0050.32.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 32
 452. Zarządzenie Nr 0050.35.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego w Więcborku
  Wyświetleń: 32
 453. Zarządzenie Nr 0050.59.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku
  Wyświetleń: 32
 454. Zarządzenie Nr 0050.86.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.62.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku
  Wyświetleń: 32
 455. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LXX sesji Rady Miejskiej – 31.01.2024 r.
  Wyświetleń: 31
 456. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 20.09.2023 r. o wszczęciu postępowania - SB.6733.15.2023 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotowskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 31
 457. Protokoły z Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 31
 458. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7.11.2022r.
  Wyświetleń: 31
 459. Uchwała Nr 12/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Więcborku w okręgu nr 3 w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 31
 460. Uchwała Nr LV/408/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 31
 461. Uchwała Nr LV/409/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyświetleń: 31
 462. Uchwała Nr LXVII/458/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024
  Wyświetleń: 31
 463. Wykaz numerów telefonów urzędnika wyborczego oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku odpowiedzialnych za wykonanie czynności wyborczych, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 31
 464. Zarządzenie Nr 0050.27.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Więcbork w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 31
 465. Henryk Szwochert – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 30
 466. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 30
 467. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.4.2023.3) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 38 MW na działce ewidencyjnej nr 3/16 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 30
 468. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zdnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 30
 469. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 30
 470. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 30
 471. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 30
 472. Uchwała Nr LIX/432/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 30
 473. Uchwała Nr LXIII/445/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 30
 474. Uchwała Nr LXX/482/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024
  Wyświetleń: 30
 475. Wykaz placówek wsparcia dziennego
  Wyświetleń: 30
 476. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2024
  Wyświetleń: 30
 477. Zarządzenie Nr 0050.4.2024 Burmistrza więcborka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia w 2024 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Gminnego "Niezapominajka" w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 30
 478. Klauzula informacyjna dotycząca przewarzania danych osobowych w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 29
 479. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 08.11.2023 r. o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy nr SB.6730.64.2023 dotyczące inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku letniskowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie działki nr 196/2 ob. 4 n. Więcbork
  Wyświetleń: 29
 480. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.10.2023 o wszczęciu postępowania - SB.6733.17.2023 - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia - Śmiłowo
  Wyświetleń: 29
 481. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
  Wyświetleń: 29
 482. Postanowienie Nr 131/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 29
 483. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 27.10.2022 r.
  Wyświetleń: 29
 484. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13.12.2022r.
  Wyświetleń: 29
 485. Protokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 25.10.2022r.
  Wyświetleń: 29
 486. Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 29
 487. TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – STYCZEŃ 2024r.:
  Wyświetleń: 29
 488. Uchwała Nr 7/P/2023 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 489. Uchwała Nr 7/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
  Wyświetleń: 29
 490. Uchwała Nr LXIX/480/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  Wyświetleń: 29
 491. Zarządzenie Nr 0050.57.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 29
 492. Zarządzenie Nr 0050.58.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Więcbork.
  Wyświetleń: 29
 493. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.51) – zawiadomienie stron o pismach złożonych w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 28
 494. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2023.9)
  Wyświetleń: 28
 495. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2023.15) – zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 126/53 obręb Nowy Dwór, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.195.2023.MD1 uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 28
 496. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.14.2023 z dnia 02.10.2023 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SEP0103A, na terenie części działki nr 25/21 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 28
 497. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 24.10.2023 r. w sprawie postępowania - SB.6733.15.2023 dotyczącego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotowskiej w Więcborku, na terenie działek nr 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 12/2, 7/3, 7/1, 7/4, 5, 6, 4, 3, 2/5, 2/6, 2/4 obręb 4 m. Więcbork oraz działek nr 276, 285, 283, 282, 281, 280, 278/7, 278/17, 278/15, 379, 277/1, 278/5, 278/11, 278/4, 278/3, 276, 275/1, 275/3, 275/5, 275/6, 274, 273, 272/2, 272/1, 286/1 ..
  Wyświetleń: 28
 498. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku na 2024 rok
  Wyświetleń: 28
 499. Uchwała Nr 6/Dpr/2023 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2024
  Wyświetleń: 28
 500. Uchwała Nr LX/441/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku
  Wyświetleń: 28
 501. Uchwała Nr LXI/443/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 28
 502. Uchwała Nr LXIII/446/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 28
 503. Uchwała Nr LXIV/447/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Więcborku przy ul. Mickiewicza 7
  Wyświetleń: 28
 504. Uchwała nr LXIX/480/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  Wyświetleń: 28
 505. Zarządzenie Nr 0050.1.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 3 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.62.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku
  Wyświetleń: 28
 506. Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego
  Wyświetleń: 28
 507. Zarządzenie Nr 0050.82.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 28
 508. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6/2023 (SR.6220.1.2.2023.17) z dnia 26.10.2023r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 126/53 obręb Nowy Dwór, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 27
 509. Informacja o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 27
 510. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LXVII sesji Rady Miejskiej – 29.11.2023 r.
  Wyświetleń: 27
 511. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.46) – zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 27
 512. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2023.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Czarmuń o mocy do 8 MW na działkach o nr ewid. 26, 35, 38 obręb Czarmuń, gmina Więcbork” i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 27
 513. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SR.6220.1.2.2023.16 - zawiadomienie stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 126/53 obręb Nowy Dwór, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie"
  Wyświetleń: 27
 514. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 21.09.2023 r. o wszczęciu postępowania - SB.6733.16.2023 - Budowa sieci wodociągowej Puszcza-Runowo Krajeńskie
  Wyświetleń: 27
 515. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18.10.2022r.
  Wyświetleń: 27
 516. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.01.2023r.
  Wyświetleń: 27
 517. Rejestr Danych Kontaktowych
  Wyświetleń: 27
 518. Uchwała Nr LX/442/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Więcbork na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 27
 519. Utrudnienia w ruchu kołowym oraz pieszym w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku
  Wyświetleń: 27
 520. Zarządzenie Nr 0050.42.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2022 rok
  Wyświetleń: 27
 521. Zarządzenie Nr 0050.49.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 27
 522. Zarządzenie Nr 0050.54.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku
  Wyświetleń: 27
 523. Zarządzenie Nr 0050.66.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 27
 524. Zarządzenie Nr 0050.81.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 9 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku
  Wyświetleń: 27
 525. LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 28.12.2023 r.
  Wyświetleń: 26
 526. LXVII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 29.11.2023 r.
  Wyświetleń: 26
 527. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.50) – zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka” o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia oraz ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. o opinię i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o uzgodnienie
  Wyświetleń: 26
 528. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2023.10) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 24 MW na działce ewidencyjnej nr 281/2 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 26
 529. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka” (SR.6220.1.14.2021.54)
  Wyświetleń: 26
 530. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.49) o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 26
 531. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2023.8) - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 24 MW na działce ewidencyjnej nr 281/2 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” oraz o opiniach organów
  Wyświetleń: 26
 532. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.22.2023 z dnia 22.12.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwziecia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek nr 148/2, 152/* przy ul. Szkolnej i Widokowej w miejscowości Więcbork. Inwestycja obejmuje teren działki nr 172 ob. 4 m. Więcbork, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 26
 533. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.26.2022 z dnia 03.01.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 241, polegającej na budowie ścieżki rowerowej na dz. nr 84/2, 453, 297/1, 448 obręb Śmiłowo i dz. nr 471 obręb runowo Krajeńskie wraz z budową szlaku rowerowego na dz. nr 84/4-LP obręb Śmiłowo i dz. nr 94/11-LP obręb Runowo Krajeński
  Wyświetleń: 26
 534. Obwieszczenie Nr SB.6733.18.2023 z dnia 30.10.2023 r. - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działek od nr 553 do nr 637 w miejscowości Więcbork, na terenie części działek nr 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 596, 597, 598, 600, 604, 605, 609, 610, 614, 615, 616, 618, 619, 622, 623, 624, 630, 631, 638, 661, 662 obręb 1 m. Więcbork, dz. nr 55 obręb 3 m. Więcbork, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 26
 535. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 26
 536. Uchwała Nr LXV/450/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 26
 537. Zarządzenie Nr 0050.33.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Więcbork za rok 2022
  Wyświetleń: 26
 538. Zarządzenie Nr 0050.39.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Więcborku”
  Wyświetleń: 26
 539. Zarządzenie Nr 0050.6.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego "Niezapominajka" w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 26
 540. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”
  Wyświetleń: 25
 541. Ewidencja podatników
  Wyświetleń: 25
 542. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.9.2023.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych – części ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku” i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 25
 543. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2023.18) – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 126/53 obręb Nowy Dwór, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 25
 544. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 10.10.2023 r. o wszczęciu postępowania - SB.6733.19.2023 - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia - Lubcza
  Wyświetleń: 25
 545. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 10.10.2023 r. o wszczęciu postępowania SB.6733.20.2023 - budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej w Wituni
  Wyświetleń: 25
 546. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 17.11.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotowskiej w Więcborku, na terenie działek nr 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 12/2, 7/3, 7/1, 7/4, 5, 6, 4, 3, 2/5, 2/6, 2/4 obręb 4 m. Więcbork oraz działek nr 276, 285, 283, 282, 281, 280, 278/7, 278/17, 278/15, 379, 277/1, 278/5, 278/11, 278/4, 278/3, 276, 275/1, 275/3, 275/5, 275/6, 274, 273, 272/2, 272/1, 286/1 obręb 2 m. Więcbork, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 25
 547. Postanowienie Nr 136/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 25
 548. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 20.12.2022r.
  Wyświetleń: 25
 549. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 29.11.2022r.
  Wyświetleń: 25
 550. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz KALENDARZ WYBORCZY
  Wyświetleń: 25
 551. Uchwała Nr 8/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Więcborku w okręgu nr 2 w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 25
 552. Uchwała Nr LX/438/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Więcborku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
  Wyświetleń: 25
 553. Uchwała Nr LX/440/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 25
 554. Uchwała Nr LXIX/481/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 25
 555. Uchwała Nr LXVI/454/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 25
 556. Uchwała Nr LXVII/455/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 25
 557. Uchwała Nr LXVII/460/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 25
 558. Zarządzenie Nr 0050.43.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięć z zakresu HNS na terenie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 25
 559. Zarządzenie Nr 0050.46.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 25
 560. ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2023 BURMISTRZA Więcborka z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
  Wyświetleń: 25
 561. Zarządzenie Nr 0050.64.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 25
 562. Ewidencja nieruchomości
  Wyświetleń: 24
 563. LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 20.12.2023 r.
  Wyświetleń: 24
 564. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2023.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Runowo Krajeńskie o mocy do 22 MW na działkach o nr ewid. 57/3, 12/3, 41/5, 41/6, 41/4, 41/1, 583, 34/2, 34/1, 34/3, 26 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork” i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 24
 565. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.52) – zawiadomienie stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 24
 566. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2023.19) – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 126/53 obręb Nowy Dwór, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 24
 567. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.10.2023 o wszczęciu postępowania - SB.6733.18.2023 - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia - Więcbork
  Wyświetleń: 24
 568. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku na 2024 rok
  Wyświetleń: 24
 569. Uchwała nr LXV/451/23 Rady Miejskiej w więcborku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2024- 2026
  Wyświetleń: 24
 570. Uchwała Nr LXVIII/471/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 24
 571. Zarzadzenie Nr 0050.15.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024
  Wyświetleń: 24
 572. Zarządzenie Nr 0050.40.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21.06.2023 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu „Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku”, części działki w Więcborku stanowiącej własność Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 24
 573. Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przerwy w funkcjonowaniu Klubu Dziecięcego w Więcborku
  Wyświetleń: 24
 574. Zarządzenie Nr 0050.5.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przerwy w funkcjonowaniu Klubu Dziecięcego w Więcborku
  Wyświetleń: 24
 575. Zarządzenie Nr 0050.55.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  Wyświetleń: 24
 576. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na L sesji Rady Miejskiej – 28.09.2022 r.
  Wyświetleń: 23
 577. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2023.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 190/3, 190/4 w obrębie Suchorączek w gminie Więcbork” i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 23
 578. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.40)
  Wyświetleń: 23
 579. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2023.8)
  Wyświetleń: 23
 580. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.4.2022.14
  Wyświetleń: 23
 581. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.19.2023 z dnia 30.11.2023 r. -Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 195/31 w miejscowości Lubcza, gmina Więcbork. Inwestycja obejmuje teren działek nr 195/31 i 255 ob. Lubcza, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 23
 582. Protokoły z Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwestycji i Handlu
  Wyświetleń: 23
 583. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych z dnia 29.11.2023r.
  Wyświetleń: 23
 584. Protokół z wyborów Burmistrza Więcborka
  Wyświetleń: 23
 585. Sprawozdanie końcowe z realizacji PDK ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr XXVIII/493/16) za lata 2017-2023
  Wyświetleń: 23
 586. Sprawozdanie końcowe z realizacji Pop w zakresie PM2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr XXXVII/622/17) za lata 2017-2023
  Wyświetleń: 23
 587. Uchwała Nr LIX/435/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
  Wyświetleń: 23
 588. Uchwała Nr LVIII/426/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 23
 589. Uchwała Nr LX.439.23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu
  Wyświetleń: 23
 590. Uchwała Nr LXII/444/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie uzgodnienia zabiegu i miejsca metaplantacji Kukułki szerokolistnej na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 23
 591. Zarządzenie Nr 0050.62.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku
  Wyświetleń: 23
 592. Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 23
 593. Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork - zamówienie z wolnej ręki II
  Wyświetleń: 22
 594. Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 22
 595. INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 22
 596. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.10.2023.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni na działkach o nr ewid.: 396, 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2 obręb Witunia 0016, gmina Więcbork, powiat sępoleński” i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 22
 597. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 17.11.2023 r. w sprawie zawiadomienia o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działek od nr 553 do nr 637 w miejscowości Więcbork, na terenie części działek nr 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 596, 597, 598, 600, 604, 605, 609, 610, 614, 615, 616, 618, 619, 622, 623, 624, 630, 631...
  Wyświetleń: 22
 598. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Więcborka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 22
 599. Obwieszczenie SB.6733.18.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek od nr 553 do 637 w miejscowości Więcbork
  Wyświetleń: 22
 600. Ogłoszenie Burmistrza Więcborka z dnia 27.04.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork.
  Wyświetleń: 22
 601. POSTANOWIENIE Nr 147/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Więcbork w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 22
 602. Protokół Nr 67 z obrad sześćdziesiątej siódmej sesji Rady Miejskiej w Więcborku, odbytych w dniu 29.11.2023r.
  Wyświetleń: 22
 603. Uchwała Nr LXX/485/24 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 22
 604. Zarządzenie Nr 0050.11.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości opłat wynajmu oraz zasad korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 22
 605. Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 22
 606. Zarządzenie Nr 0050.7.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez dyrektorów/kierownika jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork oraz jednostki obsługującej
  Wyświetleń: 22
 607. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na L sesji Rady Miejskiej – 21.12.2022 r.
  Wyświetleń: 21
 608. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.16.2021.13)
  Wyświetleń: 21
 609. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2023.6)
  Wyświetleń: 21
 610. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.1.2024 z dnia 09.01.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wodociągu komunalnego Puszcza-Zabartowo. Inwestycja obejmuje teren działek nr 252/1 ob. Runowo Krajeńskie, nr 63/6, 64, 72, 73, 74, 80, 82, 79/2 ob. Puszcza, nr 38, 39/1, 63/2, 63/1, 66, 64/4, 65/5, 65/7, 65/20 i 69 ob. Zabartowo, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 21
 611. Obwieszczenie Burmistrza WIęcborka SB.6733.16.2023 z dnia 14.11.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej Puszcza – Runowo Krajeńskie, na terenie działek nr 49, 63/1, 63/2 obręb Puszcza oraz działek nr 252/1, 253 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 21
 612. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.17.2023 z dnia 30.11.2023 r. - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 154/5 w miejscowości Śmiłowo, gmina Więcbork. Inwestycja obejmuje teren działek nr 153 i 154/5 ob. Śmiłowo, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 21
 613. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.8.2023 z dnia 18.04.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 64/8 w miejscowości Suchorączek. Inwestycja obejmuje teren działek nr 64/5, 64/7, 64/8, 64/11, 82/1 ob. Suchorączek gm. Więcbork
  Wyświetleń: 21
 614. POSTANOWIENIE NR 137/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 615. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 29.11.2022r
  Wyświetleń: 21
 616. Uchwała Nr LX/436/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 21
 617. Uchwała Nr LXVII/457/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru
  Wyświetleń: 21
 618. Uchwała Nr LXVII/467/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na rok 2024
  Wyświetleń: 21
 619. Uchwała Nr LXVIII/472/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 21
 620. Zarządzenie Nr 0050.17.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2024 r.
  Wyświetleń: 21
 621. Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 21
 622. Zarządzenie Nr 0050.3.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla ktorych Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 21
 623. Zarządzenie Nr 0050.37.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za wynajem równiarki drogowej RD165H
  Wyświetleń: 21
 624. Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Burmistrza więcborka z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2023/2024
  Wyświetleń: 21
 625. I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 13 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Więcborku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 20
 626. Informacja Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 23 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 20
 627. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.10.2023 z dnia 19.05.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 344/2 w miejscowości Lubcza. Inwestycja obejmuje teren działek nr 48/3, 121/1, 344/2 ob. Lubcza, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 20
 628. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.2.2023 z dnia 16.03.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 227/6 w miejscowości Zakrzewska Osada, gm. Więcbork na terenie działek nr 226/1, 227/6, 227/7 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 20
 629. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.21.2023 z dnia 08.01.2024 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 51/9 przy ulicy Łąkowej w miejscowości Witunia, na terenie działek nr 51/9, 53, 77/4 obręb Witunia, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 20
 630. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.27.2022 z dnia 03.01.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej we wsi Jeleń-Zakrzewska Osada, na terenie działek nr 136/6, 120, 133/1, 118/1, 140/4, 145, 149, 150, 151, 257 obręb Jeleń, 52/1, 53, 55/2, 56/3, 57/1, 59/1, 63/2, 51 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 20
 631. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.4.2023 z dnia 28.03.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 531/9 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork na terenie działki nr 531/10 obręb Witunia, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 20
 632. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.9.2023 z dnia 25.04.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i montażu cokolu wraz z tablicami pamiątkowymi na cmentarzu wojennym w Karolewie. Inwestycja obejmuje teren działki nr 90/1 ob. Jastrzębiec, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 20
 633. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 20 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
  Wyświetleń: 20
 634. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Sępoleńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 20
 635. Plany pracy Rady i Komisji
  Wyświetleń: 20
 636. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 20
 637. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 20.12.2022r
  Wyświetleń: 20
 638. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.01.2023r
  Wyświetleń: 20
 639. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.10.2022.
  Wyświetleń: 20
 640. Uchwała nr 5/D/2024 z dnia 18.01.2024 r. Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Więcbork na 2024 r.
  Wyświetleń: 20
 641. Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Więcbork na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. oraz Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 20
 642. Zarządzenie Nr 0050.25.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wywoławczej kwoty czynszu w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego
  Wyświetleń: 20
 643. Zarządzenie Nr 0050.7.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego w Wiecborku na rok szkolny 2024/2025
  Wyświetleń: 20
 644. Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 20
 645. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.1.2023 z dnia 02.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 243 w miejscowości Czarmuń, gmina Więcbork
  Wyświetleń: 19
 646. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.3.2023 z dnia 16.03.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 149/7 przy ul. Spacerowej w miejscowości Więcbork, gm. Więcbork na terenie działek nr 149/7, 150/1, 150/4, 151, 162 obręb Więcbork 1, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 19
 647. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 13.03.2024 r. o wszczęciu postępowania - SB.6733.8.2024
  Wyświetleń: 19
 648. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka, SB.6733.5.2023 z dnia 24.03.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek nr 55/4, 55/5, 55/7 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork na terenie działek nr 562/1, 53, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 obręb Witunia, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 19
 649. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja nr 3 z dnia 28.03.2024 r.
  Wyświetleń: 19
 650. Protokół Nr 68 z obrad sześćdziesiątej ósmej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20.12.2023r.
  Wyświetleń: 19
 651. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 20.12 .2022r
  Wyświetleń: 19
 652. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.10.2022r
  Wyświetleń: 19
 653. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych z dnia 19.12.2023r.
  Wyświetleń: 19
 654. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych z dnia 28.12.2023r.
  Wyświetleń: 19
 655. Uchwała Nr 5/Kd/2024 z 18.01.2024 r. Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiecbork na lata 2024-2027
  Wyświetleń: 19
 656. Uchwała Nr 7/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Więcborku w okręgu nr 2 w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 19
 657. Uchwała Nr LXVII/456/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 19
 658. Uchwała Nr LXVIII/475/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Witunia
  Wyświetleń: 19
 659. Uchwała Nr LXVIII/478/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 19
 660. Zarządzenie Nr 0050.10.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 19
 661. Zarządzenie Nr 0050.24.2024 Burmistrza Wiecborka z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024
  Wyświetleń: 19
 662. Zarządzenie Nr 0050.50.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 19
 663. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.10.2023.5) – zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni na działkach o nr ewid.: 396, 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2 obręb Witunia 0016, gmina Więcbork, powiat sępoleński”
  Wyświetleń: 18
 664. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2023.6) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Runowo Krajeńskie o mocy do 22 MW na działkach o nr ewid. 57/3, 12/3, 41/5, 41/6, 41/4, 41/1, 583, 34/2, 34/1, 34/3, 26 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork” oraz o opiniach organów
  Wyświetleń: 18
 665. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2023.6) – zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Czarmuń o mocy do 8 MW na działkach o nr ewid. 26, 35, 38 obręb Czarmuń, gmina Więcbork”
  Wyświetleń: 18
 666. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.21.2023 z dnia 14.11.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 51/9 przy ul. Łąkowej w miejscowości Witunia, gmina Więcbork. Inwestycja obejmuje teren działek nr 51/9, 53, 77/4 ob. Witunia, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 18
 667. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.25.2022 z dnia 03.01.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 242, polegającej na budowie ścieżki rowerowej na dz. nr 453 obręb Śmiłowo i dz. nr 404 obręb 4 m. Więcbork oraz przebudowie drogi gminnej polegajacej na budowie ścieżki rowerowej na dz. nr 575/3 obręb Runowo Krajeńskie wraz z budową
  Wyświetleń: 18
 668. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.5.2024 z dnia 06.02.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w Jastrzębcu. Inwestycja obejmuje teren działek nr 83/1, 51, 40, 47 ob. Jastrzębiec, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 18
 669. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.6.2023 z dnia 18.04.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o,4 kV dla zasilania działki nr 407/25 w miejscowości Więcbork na terenie działek nr 407/17, 407/25 obręb Więcbork 4, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 18
 670. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.6.2024 z dnia 09.02.2024 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej 020215C relacji Górowatki-Klarynowo-Borzyszkowo na odcinku Górowatki-Klarynowo. Inwestycja obejmuje teren działek nr 37, 36, 35, 76 ob. Górowatki, nr 31, 25/4, 33/1, 3, 8, 14, 41, 24, ob. Klarynowo oraz dz. nr 102 ob. Borzyszkowo, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 18
 671. Protokół Nr 32 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.11.2023r.
  Wyświetleń: 18
 672. Protokół Nr 69 z obrad sześćdziesiątej dziewiątej Nadwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.12.2023r.
  Wyświetleń: 18
 673. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.10.2022r.
  Wyświetleń: 18
 674. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 29.11.2022.
  Wyświetleń: 18
 675. Uchwała Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 18
 676. Uchwała Nr LIX/434/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Więcbork na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 18
 677. Uchwała Nr LX/437/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 18
 678. Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 18
 679. Zarządzenie Nr 0050.121.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku
  Wyświetleń: 18
 680. Zarządzenie Nr 0050.18.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 18
 681. Zarządzenie Nr 0050.2.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego
  Wyświetleń: 18
 682. Zarządzenie Nr 0050.21.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 5 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.62.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku
  Wyświetleń: 18
 683. Decyzja z dnia 10.01.2023r. znak: SR.6220.1.16.2021.11
  Wyświetleń: 17
 684. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.11.2023.5) – zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Witunia” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 265, 343/1, 343/2 obręb Witunia, gmina Więcbork”
  Wyświetleń: 17
 685. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.9.2023.5) – zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych – części ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku”
  Wyświetleń: 17
 686. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gmina Więcbork
  Wyświetleń: 17
 687. Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sępólnie Krajeńskim w wyborach organów jednostek samorządou terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 17
 688. Postanowienie Nr 160/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 17
 689. Uchwała Nr LXVIII/476/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Więcborka do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 17
 690. Uchwała Nr LXVIII/477/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
  Wyświetleń: 17
 691. Uchwała Nr LXX/483/24 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie pomników przyrody "Aleja Dębowa Runowo Krajeńskie - Borzyszkowo"
  Wyświetleń: 17
 692. ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2024 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 04.03.2024 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności nieruchomości zajętych pod realizację inwestycji drogowej Powiatu Sępoleńskiego
  Wyświetleń: 17
 693. Zarządzenie Nr 0050.36.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pola namiotowego na plaży miejskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 17
 694. Lista osób spełniających kryteria ubiegania się o przydział mieszkań z zasobu mieszkaniowego Gminy Więcbork w 2024 roku
  Wyświetleń: 16
 695. Lista osób ubiegających się o przydział mieszkania socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Więcbork w 2024 roku
  Wyświetleń: 16
 696. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2023.13) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania, złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 190/3, 190/4 w obrębie Suchorączek w gminie Więcbork” oraz wystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 16
 697. Sprawozdanie za rok 2023 - Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 16
 698. Sprawozdanie za rok 2023- Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 16
 699. Uchwała Nr 2/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 16
 700. Uchwała Nr LIX/431/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Więcborka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2022 rok
  Wyświetleń: 16
 701. Uchwała Nr LIX/433/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 16
 702. Uchwała Nr LXVII/459/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 16
 703. Zarządzenie Nr 0050.19.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 16
 704. Zarządzenie Nr 0050.22.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 16
 705. Zarządzenie Nr 0050.30.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 16
 706. Zarządzenie Nr 0050.8A.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Więcborka w dziedzinie kultury i sportu „RYCERZ”
  Wyświetleń: 16
 707. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2023.9) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Runowo Krajeńskie o mocy do 22 MW na działkach o nr ewid. 57/3, 12/3, 41/5, 41/6, 41/4, 41/1, 583, 34/2, 34/1, 34/3, 26 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork”
  Wyświetleń: 15
 708. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.33)
  Wyświetleń: 15
 709. OBWIESZCZENIE o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postępowania administracyjnego znak: BD.ZUZ.1.4210.321.2023.AM z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 15
 710. Plan zamówien publicznych
  Wyświetleń: 15
 711. Sprawozdanie z działalności RM w Więcborku za 2023 rok
  Wyświetleń: 15
 712. Sprawozdanie za 2023r.- Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 15
 713. Uchwała Nr 1/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 15
 714. Uchwała Nr LXVIII/479/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 15
 715. Uchwała Nr LXXI/488/2024 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024
  Wyświetleń: 15
 716. Zarządzenie Nr 0050.14.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 15
 717. Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 15
 718. ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 13 marca 2024 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku
  Wyświetleń: 15
 719. Zarządzenie Nr 0050.41.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
  Wyświetleń: 15
 720. Zarządzenie Nr 0050.69.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie gminy Więcbork
  Wyświetleń: 15
 721. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCBORK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.
  Wyświetleń: 14
 722. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2023.14) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 190/3, 190/4 w obrębie Suchorączek w gminie Więcbork”
  Wyświetleń: 14
 723. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2021.16)
  Wyświetleń: 14
 724. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.8.2023.8) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Czarmuń o mocy do 8 MW na działkach o nr ewid. 26, 35, 38 obręb Czarmuń, gmina Więcbork” oraz o opiniach organów
  Wyświetleń: 14
 725. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 16.02.2024 r. - dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku. Inwestycja obejmuje teren działki nr 371 ob. 4 m. Więcbork, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 14
 726. Sprawozdanie Komisji Połączonych RM za 2023 r.
  Wyświetleń: 14
 727. Uchwała Nr LXX/484/24 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Więcbork w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 14
 728. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.12.2023.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 252/11, 252/12, 252/13 obręb Zakrzewska Osada, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 13
 729. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.12.2023.7) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 252/11, 252/12, 252/13 obręb Zakrzewska Osada, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” oraz o opiniach organów
  Wyświetleń: 13
 730. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.4.2023.10) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 38 MW na działce ewidencyjnej nr 3/16 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 13
 731. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.4.2023.8) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 38 MW na działce ewidencyjnej nr 3/16 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” oraz o opiniach organów
  Wyświetleń: 13
 732. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2022.16) – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 2/1 w obrębie Zgniłka, gmina Więcbork”
  Wyświetleń: 13
 733. OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 13
 734. Protokół Nr 19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji, odbytego w dniu 23.11.2023r.
  Wyświetleń: 13
 735. Sprawozdanie okresowe z realizacji PDK ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr XXVIII/493/16) za 2023rok
  Wyświetleń: 13
 736. Sprawozdanie okresowe z realizacji POP w zakresie PM10 oraz B(a)P dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr XXIII/340/20) za 2023rok
  Wyświetleń: 13
 737. Sprawozdanie okresowe z realizacji POP w zakresie PM2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr XXXVII/622/17) za 2023rok
  Wyświetleń: 13
 738. Uchwała Nr LXVII/461/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyświetleń: 13
 739. Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 13
 740. ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2024 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wywoławczej kwoty czynszu w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork zlokalizowanej w Więcborku przy ul. Wyzwolenia
  Wyświetleń: 13
 741. Informacja o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzena na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 12
 742. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.11.2023.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Witunia” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 265, 343/1, 343/2 obręb Witunia, gmina Więcbork” i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 12
 743. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.10.2023.7) – zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni na działkach o nr ewid.: 396, 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2 obręb Witunia 0016, gmina Więcbork, powiat sępoleński”
  Wyświetleń: 12
 744. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.12.2023.5) – zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 252/11, 252/12, 252/13 obręb Zakrzewska Osada, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 12
 745. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.32)
  Wyświetleń: 12
 746. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.1.2023 z dnia 22.02.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania dzialki nr 24/5 w miejscowości Czarmuń, gm. Więcbork na terenie działki nr 24/3 obręb Czarmuń, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 12
 747. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.3.2024 z dnia 31.01.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 17 w miejscowości Sypniewo, gmina Więcbork. Inwestycja obejmuje teren działek nr 17, 197/3 ob. Sypniewo, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 12
 748. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.4.2023 z dnia 19.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 531/9 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork. Inwestycja obejmuje działkę nr 531/10 ob. Witunia, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 12
 749. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 06.03.2023 r. o wszczęciu postępowania (SB.67.6.2023) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 407/25 w miejscowości Więcbork. Inwestycja obejmuje teren działek nr 407/17 i 407/25 ob. 4 m. Więcbork gm. Więcbork
  Wyświetleń: 12
 750. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 12
 751. Uchwała Nr 5/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie sprostowania błędu w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych oraz w potwierdzeniu zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Więcborku w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - okręg Nr 11
  Wyświetleń: 12
 752. Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 12
 753. ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2024 BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 12
 754. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 11
 755. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2023 z dnia 20.02.2023r. (SR.6220.1.5.2022.15) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 2/1 w obrębie Zgniłka, gmina Więcbork”
  Wyświetleń: 11
 756. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.9.2023.7) – zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych – części ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku”
  Wyświetleń: 11
 757. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.59) – podanie do publicznej wiadomości informacji o Zawiadomieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o niezałatwieniu sprawy w terminie – dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Więcborka z dnia 15.12.2023r. znak: SR.6220.1.14.2021.53 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 11
 758. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2022.17) – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 2/1 w obrębie Zgniłka, gmina Więcbork”
  Wyświetleń: 11
 759. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2020.15)
  Wyświetleń: 11
 760. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.2.2024 z dnia 31.01.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 256/54 w miejscowości Lubcza, gmina Więcbork. Inwestycja obejmuje teren działek nr 256/57, 256/54 ob. Lubcza, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 11
 761. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.22.2023 z dnia 01.02.2024 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działek nr 148/2, 152/* przy ulicy Szkolnej i Widokowej w miejscowości Więcbork, na terenie działki nr 172 obręb 4 m. Więcbork, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 11
 762. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.4.2024 z dnia 31.01.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 526 w miejscowości Adamowo, gmina Więcbork. Inwestycja obejmuje teren działek nr 526, 529, 531, 579 ob. Sypniewo, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 11
 763. Uchwała Nr 6/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie sprostowania błędu w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych oraz w potwierdzeniu zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Więcborku w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - okręg Nr 9
  Wyświetleń: 11
 764. Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji
  Wyświetleń: 11
 765. Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze oraz o otwarciu lokali wyborczych
  Wyświetleń: 10
 766. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2023.15) – zawiadomienie stron o pismach w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 190/3, 190/4 w obrębie Suchorączek w gminie Więcbork”
  Wyświetleń: 10
 767. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2023.5)
  Wyświetleń: 10
 768. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.10.2023.8) – zawiadomienie stron o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni na działkach o nr ewid.: 396, 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2 obręb Witunia 0016, gmina Więcbork, powiat sępoleński”
  Wyświetleń: 10
 769. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.11.2023.7) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Witunia” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 265, 343/1, 343/2 obręb Witunia, gmina Więcbork” oraz o opiniach organów
  Wyświetleń: 10
 770. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.12.2023.10) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 252/11, 252/12, 252/13 obręb Zakrzewska Osada, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 10
 771. Obwieszczenie Burmistrza więcborka SB.6733.3.2023 z dnia 16.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 149/7, 150/1, 150/4, 151, 162 ob.1 m. Więcbork, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 10
 772. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.5.2023 z dnia 19.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia działek nr 55/4, 55/5, 55/7 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork. Inwestycja obejmuje działki na 562/1, 53, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, ob. Witunia, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 10
 773. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 12.01.2023 r. – SB.6733.28.2022 o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rybackiej w Więcborku, na terenie działek części działek nr 150/2, 144 obręb 3 m. Więcbork i dz. nr 277 obręb Śmiłowo, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 10
 774. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego z dnia 29.11.2023r.
  Wyświetleń: 10
 775. Uchwała Nr 4/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie sprostowania błędu w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych oraz w potwierdzeniu zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Więcborku w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - okręg Nr 13
  Wyświetleń: 10
 776. Uchwała Nr LXXI/487/24 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Więcbork w ramach rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Wyświetleń: 10
 777. Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 10
 778. Zarządzenie Nr 0050.34.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 10
 779. DYŻUR MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  Wyświetleń: 9
 780. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2023.7)
  Wyświetleń: 9
 781. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.11.2023.9) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Witunia” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 265, 343/1, 343/2 obręb Witunia, gmina Więcbork”
  Wyświetleń: 9
 782. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2023.1)
  Wyświetleń: 9
 783. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 9
 784. Uchwała Nr LXVII/464/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odplatności za usługi opiekuńcze, w tym także świadczone w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnieniaod opłat i tryb ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
  Wyświetleń: 9
 785. Zarządzenie Nr 0050.18.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 9
 786. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy– dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Więcborka z dnia 15.12.2023r. znak: SR.6220.1.14.2021.53 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 9
 787. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Więcborku o dyżurach pełnionych w dniu 06.04.2024 r.
  Wyświetleń: 8
 788. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.12.2023.8) – zawiadomienie stron o złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 252/11, 252/12, 252/13 obręb Zakrzewska Osada, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” oraz wystąpieniu do organów uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 8
 789. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.58) – zawiadomienie stron postępowania o Zawiadomieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy o niezałatwieniu sprawy w terminie – dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Więcborka z dnia 15.12.2023r. znak: SR.6220.1.14.2021.53 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 8
 790. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.9.2023.8) - zawiadomienie stron postępowania o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych – część ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku”
  Wyświetleń: 8
 791. Uchwała Nr LXVII/463/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których włascicielem lub zarządzającym jest Gmina Więcbork oraz ustalenia zasad i warunków ich korzystania
  Wyświetleń: 8
 792. Uchwała Nr LXVII/468/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Więcborka
  Wyświetleń: 8
 793. Uchwała Nr LXVII/469/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Więcborka
  Wyświetleń: 8
 794. Uchwała Nr LXXI/486/24 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego protestów rolniczych przeciwko destabilizacji rynku rolnego wywołanego importem zboża i produktów rolno-spożywczych z Ukrainy
  Wyświetleń: 8
 795. LXXII sesja Rady Miejskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 7
 796. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.9.2023.6) – zawiadomienie stron o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych – części ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku”
  Wyświetleń: 7
 797. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – podanie do publicznej wiadomości informacji o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Nr 7/2023 z dnia 15.12.2023r. znak: SR.6220.1.14.2021.53 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka” (SR.6220.1.14.2021.64)
  Wyświetleń: 7
 798. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych – część ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku” (SR.6220.1.9.2023.11)
  Wyświetleń: 7
 799. Uchwała Nr LXVII/466/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu
  Wyświetleń: 7
 800. Uchwała Nr LXVII/467/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024"
  Wyświetleń: 7
 801. Uchwała Nr LXVII/470/23 Rady Miejskiej w Wiecborku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Więcborka
  Wyświetleń: 7
 802. Zarządzenie Nr 0050.29.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wywoławczej kwoty czynszu w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego
  Wyświetleń: 7
 803. Zarządzenie Nr 0050.35.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży
  Wyświetleń: 7
 804. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1/2024 z dnia 27.03.2024r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych – część ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku” (SR.6220.1.9.2023.9)
  Wyświetleń: 6
 805. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2024.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach” i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 6
 806. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2023.10) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Czarmuń o mocy do 8 MW na działkach o nr ewid. 26, 35, 38 obręb Czarmuń, gmina Więcbork”
  Wyświetleń: 6
 807. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – zawiadomienie stron postępowania o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Nr 7/2023 z dnia 15.12.2023r. znak: SR.6220.1.14.2021.53 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka” (SR.6220.1.14.2021.63).
  Wyświetleń: 6
 808. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych – część ulic: Leszka Białego, Leszka Czarnego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego i Przemysława II w Więcborku” (SR.6220.1.9.2023.10)
  Wyświetleń: 6
 809. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2023.15) – zawiadomienie stron o pismach w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 190/3, 190/4 w obrębie Suchorączek w gminie Więcbork”
  Wyświetleń: 6
 810. Uchwała nr LXVII/465/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 listopada 2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 6
 811. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SR.6220.1.4.2023.14 – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 38 MW na działce ewidencyjnej nr 3/16 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 5
 812. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Budowa drogi gminnej w Suchorączku, gm. Więcbork” i wystąpieniu do organów opiniujących (SR.6220.1.3.2024.1)
  Wyświetleń: 5
 813. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 318 w obrębie Zakrzewek, gmina Więcbork” i wystąpieniu do organów opiniujących (SR.6220.1.2.2024.1).
  Wyświetleń: 5
 814. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka –o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 38 MW na działce ewidencyjnej nr 3/16 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie (SR.6220.1.4.2023.15)
  Wyświetleń: 5
 815. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.3.2024 z dnia 22.03.2024 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działki nr 17 w miejscowości Sypniewo, na terenie działek nr 17, 197/3 obręb Sypniewo, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 5
 816. Zarządzenie Nr 0050.31.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 817. Zarządzenie Nr 0050.33.2024 Burmistrza Więcborka z dnia 8 kwietnia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.62.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku
  Wyświetleń: 5
 818. Burmistrz Więcborka ogłasza nabór o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
  Wyświetleń: 4
 819. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.10.2023.10) – zawiadomienie stron o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni na działkach o nr ewid.: 396, 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2 obręb Witunia 0016, gmina Więcbork, powiat sępoleński”
  Wyświetleń: 4
 820. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.10.2023.6) – zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni na działkach o nr ewid.: 396, 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2 obręb Witunia 0016, gmina Więcbork, powiat sępoleński”
  Wyświetleń: 4
 821. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2023.15) –o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW na działce ewidencyjnej nr 410/1 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 4
 822. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2023.15) –o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 24 MW na działce ewidencyjnej nr 281/2 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 4
 823. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.2.2024 z dnia 22.03.2024 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 256/54 w miejscowości Lubcza, gmina Więcbork. Inwestycja obejmuje teren działek nr 256/57, 256/54 ob. Lubcza, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 4
 824. Sprawozdanie okresowe z realizacji POP w zakresie PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja (uchwała Sejmiku Woj. K-P nr LIX/804/23) za 2023rok
  Wyświetleń: 4
 825. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka – zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej 020212C w Młynkach” oraz o wpłynięciu pism z organów opiniujących. (SR.6220.1.1.2024.5)
  Wyświetleń: 3
 826. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.10.2023.9) – zawiadomienie stron o wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia - dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni na działkach o nr ewid.: 396, 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2 obręb Witunia 0016, gmina Więcbork, powiat sępoleński”.
  Wyświetleń: 3
 827. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.1.2024 z dnia 21.03.2024 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu komunalnego Puszcza-Zabartowo, na terenie działek nr 252/1 obręb Runowo Krajeńskie, 63/6, 64, 72, 73, 74, 80, 82, 79/2 obręb Puszcza, 38, 39/1, 63/2, 63/1, 66, 64/4, 65/5, 65/7, 65/20, 69 obręb Zabartowo, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 3
 828. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.4.2024 z dnia 22.03.2024 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działki nr 526 w miejscowości Adamowo, na terenie działek nr 526, 529, 531, 579 obręb Sypniewo, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 3
 829. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SR.6220.1.5.2023.14 – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 24 MW na działce ewidencyjnej nr 281/2 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”,
  Wyświetleń: 3
 830. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 11.04.2024 r. o zakończeniu postępowania ( Nr sprawy SB.6733.7.2024) - budowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku, na terenie części działki nr 371 obręb 4 m. Więcbork, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 3
 831. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka - zawiadomienie stron postępowania o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej 020207C na odcinku ul. Wincentego Witosa w Wituni na działkach o nr ewid.: 396, 404, 108/2, 107/19, 189, 184/2 obręb Witunia 0016, gmina Więcbork, powiat sępoleński” (SR.6220.1.10.2023.11)
  Wyświetleń: 1
 832. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 11.04.2024 r. o zakończeniu postępowania ( Nr sprawy SB.6733.5.2024) - budowa drogi wewnętrznej w Jastrzębcu, na terenie działek nr 83/1, 51, 40, 47 obręb Jastrzębiec, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego