Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 2Maj: 508Czerwiec: 108
Lipiec: 10Sierpień: 226Wrzesień: 3537Październik: 4793Listopad: 12753Grudzień: 263
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 3288
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1024
 3. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 728
 4. Ogłoszenia i zapytania o cenę
  Wyświetleń: 676
 5. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 562
 6. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 r.
  Wyświetleń: 394
 7. Zarządzenia Burmistrza 2023
  Wyświetleń: 351
 8. Aktualności
  Wyświetleń: 278
 9. ARCHIWUM BIP - DO 30 SIERPNIA 2023 R.
  Wyświetleń: 277
 10. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 272
 11. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 267
 12. Ogłoszenie Nr 2 Burmistrza Więcborka z dnia 6 listopada 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCBORKU
  Wyświetleń: 183
 13. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 183
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 167
 15. Deklaracja Dostępności
  Wyświetleń: 164
 16. Uchwały Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 153
 17. Burmistrz Więcborka
  Wyświetleń: 138
 18. Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 127
 19. Plany i Programy
  Wyświetleń: 123
 20. Opłaty i Podatki
  Wyświetleń: 121
 21. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 119
 22. Konkursy
  Wyświetleń: 112
 23. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 110
 24. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 109
 25. Sesje Rady Miejskiej w Więcborku 2023
  Wyświetleń: 106
 26. Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 105
 27. Petycje
  Wyświetleń: 104
 28. Zaproszenia na sesje 2023
  Wyświetleń: 103
 29. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 102
 30. Budżet Gminy 2023
  Wyświetleń: 99
 31. Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 7 kwietnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  Wyświetleń: 99
 32. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 95
 33. Rejestr Wyborców
  Wyświetleń: 95
 34. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 87
 35. Podatki i opłaty lokalne.
  Wyświetleń: 87
 36. Interpelacje i zapytania Radnych 2023
  Wyświetleń: 83
 37. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork oraz zebranych w PSZOK w Dalkowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r
  Wyświetleń: 83
 38. Archiwa, zbiory, rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 82
 39. Informacja o stawkach podatków obowiązujących w gminie Więcbork w roku 2023
  Wyświetleń: 82
 40. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 81
 41. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku
  Wyświetleń: 80
 42. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 80
 43. Komisje Rady Miejskiej w Więcborku kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 79
 44. Skład Rady Miejskiej w Więcborku kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 78
 45. Statut
  Wyświetleń: 78
 46. Zarządzenie Nr 0050.109.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Więcborka ds Zgłoszenia Naruszeń
  Wyświetleń: 78
 47. Regulamin Wynagradzania
  Wyświetleń: 77
 48. Dane kontaktowe Radnych Rady Miejskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 75
 49. Plan Pracy Rady i Komisji 2023
  Wyświetleń: 75
 50. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 73
 51. Opłaty i Podatki - 2023 rok
  Wyświetleń: 73
 52. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 73
 53. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 71
 54. Zgłaszanie nieprawidłowości
  Wyświetleń: 71
 55. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 70
 56. Protkoły z Komisji Rady Miejskiej 2023
  Wyświetleń: 70
 57. Wykaz Sołtysów
  Wyświetleń: 70
 58. Budowa skateparku w Więcborku
  Wyświetleń: 67
 59. Informator o powszechnej samoobronie ludności Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 66
 60. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 65
 61. Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami
  Wyświetleń: 64
 62. Sprawozdania za III kwartał 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 63. Zakres Kompetencji
  Wyświetleń: 63
 64. Uchwała Nr LV/401/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Więcborku
  Wyświetleń: 62
 65. Ogłoszenie Nr 4 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  Wyświetleń: 61
 66. Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork.
  Wyświetleń: 58
 67. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 57
 68. Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 57
 69. Majątek gminy
  Wyświetleń: 57
 70. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 57
 71. Informacje o polowaniach
  Wyświetleń: 55
 72. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na dz. nr 407/1, Więcbork obręb 4
  Wyświetleń: 55
 73. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 55
 74. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 54
 75. Opinie RIO
  Wyświetleń: 53
 76. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 53
 77. Program współpracy
  Wyświetleń: 53
 78. Raport o Stanie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 53
 79. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku
  Wyświetleń: 52
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 52
 81. System gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 50
 82. LXV sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 27.09.2023r.
  Wyświetleń: 49
 83. Zarządzenie Nr 0050.60.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 47
 84. "Ubezpieczenie Gminy Więcbork na okres od 01.01.2024 r. - 31.12.2025 r."
  Wyświetleń: 46
 85. Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych
  Wyświetleń: 45
 86. Zarządzenie Nr 0050.27.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 45
 87. Remont drogi publicznej – ul. Brzozowej w Więcborku
  Wyświetleń: 44
 88. Informacja o losowaniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 43
 89. LXVI sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 25.10.2023r.
  Wyświetleń: 43
 90. Zarządzenie Nr 0050.53.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku
  Wyświetleń: 43
 91. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 13 września 2023 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 42
 92. Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców
  Wyświetleń: 41
 93. Pobierz programy
  Wyświetleń: 41
 94. Ulga inwestycyjna
  Wyświetleń: 41
 95. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
  Wyświetleń: 40
 96. Regulamin monitoringu
  Wyświetleń: 40
 97. Zarządzenie Nr 0050.65.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 5 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Więcbork w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 98. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej – ul. Wyzwolenia, Więcbork
  Wyświetleń: 39
 99. Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji
  Wyświetleń: 39
 100. Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 38
 101. Danuta Zawidzka - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 38
 102. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 38
 103. Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisji Wyborcze w dniu 15 października 2023 r. oraz o otwarciu lokali wyborczych
  Wyświetleń: 37
 104. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  Wyświetleń: 37
 105. Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 37
 106. Zam. Pobyt czasowy cudzoziemiec
  Wyświetleń: 37
 107. Zarządzenie Nr 0050.77.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 37
 108. Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Burmistrza Więcborka z dnia 9 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Więcbork oraz rejestratorów
  Wyświetleń: 37
 109. Zaświadczenia dotyczące spraw podatkowych
  Wyświetleń: 37
 110. Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 36
 111. Uchwała Nr LVI/411/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 112. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 35
 113. Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 35
 114. Uchwała Nr LVII/418/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 35
 115. Zarządzenie Nr 0050.67.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 35
 116. Zam. pobyt stały cudzoziemiec
  Wyświetleń: 34
 117. Zarządzenie Nr 0050.24.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 34
 118. Zarządzenie Nr 0050.72.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Więcbork w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 34
 119. Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 33
 120. LVIII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 26.04.2023 r.
  Wyświetleń: 33
 121. LXIV Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 04.09.2023 r.
  Wyświetleń: 33
 122. Uchwała Nr LXIV/448/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 4 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gmina Więcbork
  Wyświetleń: 33
 123. Ulga z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 33
 124. Wymeldowanie w drodze postępowania
  Wyświetleń: 33
 125. LVII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 29.03.2023 r.
  Wyświetleń: 32
 126. Zarządzenie Nr 0050.29.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 32
 127. LVI Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 01.03.2023 r.
  Wyświetleń: 31
 128. Natasza Ksobiak – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 31
 129. Obwieszczenie o kandydatach na senatorów
  Wyświetleń: 31
 130. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 31
 131. Ogłoszenie Nr 3 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  Wyświetleń: 31
 132. Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości
  Wyświetleń: 31
 133. Daria Fabia-Stryszyk - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 30
 134. Petycja dotycząca zakupu i montażu urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej Gminy Więcbork petycja dotycząca
  Wyświetleń: 30
 135. Plan pracy Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2023
  Wyświetleń: 30
 136. Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia w 2023 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 30
 137. Zgłoszenie Wyjazdu Za Granicę
  Wyświetleń: 30
 138. Alina Kruk - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 29
 139. Ilona Sobecka-Gruszczyńska - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 29
 140. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – podatki
  Wyświetleń: 29
 141. LXIV sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 4.09.2023r.
  Wyświetleń: 29
 142. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 18 września 2023 r. o wyborze sołtysa w Sołectwie Jeleń
  Wyświetleń: 29
 143. Uchwała Nr LVII/421/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nowym Dworze
  Wyświetleń: 29
 144. Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 28
 145. Informacja o polowaniu – Koło Łowieckie nr 78 LEŚNIK w Runowie Krajeńkim
  Wyświetleń: 28
 146. Klauzula informacyjna – transmitowanie obrad sesji
  Wyświetleń: 28
 147. Michał Bąk - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 28
 148. Raport o Stanie Gminy Więcbork – debata
  Wyświetleń: 28
 149. Rejestr Danych Kontaktowych.
  Wyświetleń: 28
 150. Uchwała Nr LIX/429/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Więcborka wotum zaufania
  Wyświetleń: 28
 151. Uchwała Nr LVII/422/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Pęperzynie
  Wyświetleń: 28
 152. Uchwała Nr LVIII/425/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 28
 153. Zarządzenie Nr 0050.23.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2022
  Wyświetleń: 28
 154. Zarządzenie Nr 0050.61.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 28
 155. Zgłoszenie Powrotu Z Zagranicy
  Wyświetleń: 28
 156. Decyzja o zatwierdzeniu nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Więcborku
  Wyświetleń: 27
 157. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2022.13)
  Wyświetleń: 27
 158. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych - dz. nr 3/15; 3/16; 3/18 obręb Więcbork 1
  Wyświetleń: 27
 159. Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 27
 160. Uchwała Nr LV/399/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posilku lub zywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 27
 161. Uchwała Nr LV/402/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody dla drzew wchodzących w skład pomnika przyrody „Aleja Dębowa w Sypniewie”
  Wyświetleń: 27
 162. Uchwała Nr XIV/90/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 27
 163. Urząd Stanu Cywilnego/ Dowody Osobiste/ Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 27
 164. Wymeldowanie pobyt czasowy
  Wyświetleń: 27
 165. Decyzja z dnia 30.12.2022r. znak: SR.6220.1.15.2020.12
  Wyświetleń: 26
 166. LXV Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 27.09.2023 r.
  Wyświetleń: 26
 167. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2021.17)
  Wyświetleń: 26
 168. Obwieszczenie o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
  Wyświetleń: 26
 169. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 26
 170. POSTANOWIENIE Nr 139/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY II z dnia 3 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Więcbork w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 171. Uchwała nr LXV/449/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 26
 172. Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  Wyświetleń: 26
 173. Zarządzenie Nr 0050.52.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 26
 174. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LVIII sesji Rady Miejskiej – 26.04.2023 r.
  Wyświetleń: 25
 175. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 25
 176. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2020.13)
  Wyświetleń: 25
 177. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.34)
  Wyświetleń: 25
 178. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.15.2020.13)
  Wyświetleń: 25
 179. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.15.2021.13)
  Wyświetleń: 25
 180. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.16.2021.12)
  Wyświetleń: 25
 181. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.3.2023.1)
  Wyświetleń: 25
 182. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2022.14)
  Wyświetleń: 25
 183. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2020.16)
  Wyświetleń: 25
 184. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2021.21)
  Wyświetleń: 25
 185. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2023
  Wyświetleń: 25
 186. Uchwała Nr LV/404/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zakupu i montażu urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 25
 187. Uchwała Nr LVI/412/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Więcborka
  Wyświetleń: 25
 188. Uchwała Nr LVI/417/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 25
 189. Zarządzenie Nr 0050.73.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 05.10.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży
  Wyświetleń: 25
 190. Joanna Soja-Tońska - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 24
 191. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
  Wyświetleń: 24
 192. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  Wyświetleń: 24
 193. LVII sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 29.03.2023 r.
  Wyświetleń: 24
 194. LVIII sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 26.04.2023 r.
  Wyświetleń: 24
 195. Mateusz Łański – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 24
 196. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2020.14)
  Wyświetleń: 24
 197. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2022.10)
  Wyświetleń: 24
 198. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2020.12)
  Wyświetleń: 24
 199. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  Wyświetleń: 24
 200. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja nr 2 opublikowana w dniu 29.03.2023 r.)
  Wyświetleń: 24
 201. Postanowienie Nr 82/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Więcbork na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 24
 202. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
  Wyświetleń: 24
 203. Uchwała Nr LVI/413/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 24
 204. Uchwała Nr LVI/415/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyświetleń: 24
 205. Uchwała Nr LVII/423/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork
  Wyświetleń: 24
 206. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 24
 207. Zam. Pobyt Stały I Czasowy Obywatela Polskiego
  Wyświetleń: 24
 208. Zarządzenie Nr 0050.16.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki nieczystościami stałymi
  Wyświetleń: 24
 209. Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 24
 210. Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Więcbork
  Wyświetleń: 24
 211. Zarządzenie Nr 0050.76.2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży
  Wyświetleń: 24
 212. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 24
 213. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Więcbork za rok 2022
  Wyświetleń: 23
 214. Decyzja z dnia 30.12.2022r. znak: SR.6220.1.14.2020.12
  Wyświetleń: 23
 215. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 23
 216. Informacja o polowaniu w dniu 18.02.2023 r.
  Wyświetleń: 23
 217. LXIII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 10.08.2023 r.
  Wyświetleń: 23
 218. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 23
 219. Obwieszczenie - SB.6730.64.2023 - dotyczy działki nr 196/2 obręb 4 m. Więcbork
  Wyświetleń: 23
 220. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.35)
  Wyświetleń: 23
 221. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.15.2021.12)
  Wyświetleń: 23
 222. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2020.18)
  Wyświetleń: 23
 223. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2021.18)
  Wyświetleń: 23
 224. Protokół Nr 65 z obrad sześćdziesiątej piątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27.09.2023r.
  Wyświetleń: 23
 225. Rejestr wypadków przy pracy
  Wyświetleń: 23
 226. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 23
 227. Uchwała Nr LVIII/427/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 23
 228. Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej o rozwodzie
  Wyświetleń: 23
 229. Wymeldowanie pobyt stały
  Wyświetleń: 23
 230. Zarządzenie Nr 0050.38.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 23
 231. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIĘCBORK NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.
  Wyświetleń: 22
 232. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierajacych azbest
  Wyświetleń: 22
 233. LV Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 25.01.2023 r.
  Wyświetleń: 22
 234. LVI sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 1.03.2023r.
  Wyświetleń: 22
 235. LXI Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 12.07.2023 r.
  Wyświetleń: 22
 236. Obwieszczenie z dnia 25.06.2023 r. – SB.6730.23.2023
  Wyświetleń: 22
 237. Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
  Wyświetleń: 22
 238. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 22
 239. Rejestr skarg i wniosków
  Wyświetleń: 22
 240. Uchwała Nr LV/407/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 22
 241. Uchwała Nr LVIII/428/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Więcbork
  Wyświetleń: 22
 242. Uchwała Nr XXVI/180/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Więcbork oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów sta
  Wyświetleń: 22
 243. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 22
 244. Wykaz numerów telefonów osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności wyborczych
  Wyświetleń: 22
 245. Zarządzenie Nr 0050.14.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
  Wyświetleń: 22
 246. Zarządzenie Nr 0050.22.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 22
 247. Zarządzenie Nr 0050.70.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 25 września 2023 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 22
 248. Beata Kopta – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 21
 249. Budżet Gminy 2024
  Wyświetleń: 21
 250. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2023 z dnia 19.04.2023r. (SR.6220.1.6.2020.17)
  Wyświetleń: 21
 251. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych
  Wyświetleń: 21
 252. LIX Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 31.05.2023 r.
  Wyświetleń: 21
 253. LX Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 28.06.2023 r.
  Wyświetleń: 21
 254. LXII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 28.07.2023 r.
  Wyświetleń: 21
 255. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.15.2020.14)
  Wyświetleń: 21
 256. Rejestr zarządzeń Burmistrza Więcborka
  Wyświetleń: 21
 257. Uchwała Nr LVII/419/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 21
 258. Uchwała Nr LVIII/424/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 21
 259. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z RM PESEL
  Wyświetleń: 21
 260. Zarządzenie Nr 0050.26.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 21
 261. Zarządzenie Nr 0050.80.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 21
 262. Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 21
 263. Adam Kubiak - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 20
 264. Decyzja (SR.6220.1.8.2021.19)
  Wyświetleń: 20
 265. Decyzja z dnia 10.01.2023r. znak: SR.6220.1.15.2021.11
  Wyświetleń: 20
 266. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca w 2023 r.
  Wyświetleń: 20
 267. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  Wyświetleń: 20
 268. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2020.19)
  Wyświetleń: 20
 269. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.8.2021.20)
  Wyświetleń: 20
 270. Ogłoszenie Nr 4 Burmistrza Więcborka z dnia 1 grudnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds promocji w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  Wyświetleń: 20
 271. Protokół Nr 55 z obrad pięćdziesiątej piątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku, odbytych w dniu 25.01.2023r.
  Wyświetleń: 20
 272. Sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 25.01.2023 r.
  Wyświetleń: 20
 273. Stanisław Piłka – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 20
 274. Uchwała Nr LV/403/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 20
 275. Uchwała Nr LVI/410/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork”
  Wyświetleń: 20
 276. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 20
 277. Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 20
 278. Beata Lida – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 19
 279. Ewidencja ludności.
  Wyświetleń: 19
 280. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat
  Wyświetleń: 19
 281. Marian Chęś – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 19
 282. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.39)
  Wyświetleń: 19
 283. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja nr 1 opublikowana w dniu 16.01.2023 r.)
  Wyświetleń: 19
 284. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 19
 285. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Miejskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 19
 286. Stanisław Wegner – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 19
 287. Uchwała Nr LV/400/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu
  Wyświetleń: 19
 288. Uchwała Nr LVI/416/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 19
 289. Uchwała Nr LVII/420/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Więcborku
  Wyświetleń: 19
 290. Uchwała Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 19
 291. Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 19
 292. Zarządzenie Nr 0050.31.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 19
 293. Andrzej Wenda – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 18
 294. Informacja o danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców
  Wyświetleń: 18
 295. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LV sesji Rady Miejskiej – 25.01.2023 r.
  Wyświetleń: 18
 296. LIV Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 21.12.2022 r
  Wyświetleń: 18
 297. Plan zamówień publicznych wersja nr 4 z dnia 11 października 2023 r.
  Wyświetleń: 18
 298. Tablice Urzędowe – ogłoszenia, informacje, do których wywieszania Urząd jest zobligowany
  Wyświetleń: 18
 299. Uchwała Nr 11/Kd/2023 z 01.02.2023 r. Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty dlugu Gminy Więcbork na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 18
 300. Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  Wyświetleń: 18
 301. Zarządzenie Nr 0050.45.2023 Burmistrza Więcbork z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 18
 302. Zarządzenie Nr 0050.68.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży
  Wyświetleń: 18
 303. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 18
 304. Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) – unieważnij dowód
  Wyświetleń: 18
 305. Informacja o konsultacjach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  Wyświetleń: 17
 306. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LVI sesji Rady Miejskiej – 01.03.2023 r.
  Wyświetleń: 17
 307. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na LVI sesji Rady Miejskiej – 29.03.2023 r.
  Wyświetleń: 17
 308. Iwona Bonecka – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 17
 309. Jacek Kabattek – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 17
 310. Jan Antczak – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 17
 311. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.7.2023 z dnia 07.04.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skateparku w Więcborku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja obejmuje działki nr 407/1 ob. 4 m. Więcbork, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 17
 312. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 20.09.2023 r. o wszczęciu postępowania - SB.6733.15.2023 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotowskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 17
 313. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 30.05.2023 r. o wszczęciu postępowania (SB.6733.12.2023)
  Wyświetleń: 17
 314. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
  Wyświetleń: 17
 315. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja nr 6 opublikowana w dniu 30.10.2023 r.
  Wyświetleń: 17
 316. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Więcborku na 2023 rok
  Wyświetleń: 17
 317. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 17
 318. Uchwała Nr LV/399/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 17
 319. Uchwała Nr LV/406/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
  Wyświetleń: 17
 320. Uchwała Nr LVI/414/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 17
 321. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 17
 322. Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu oraz szczegółów terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 17
 323. Zarządzenie Nr 0050.35.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego w Więcborku
  Wyświetleń: 17
 324. LII Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 07.11.2022 r.
  Wyświetleń: 16
 325. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.51) – zawiadomienie stron o pismach złożonych w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 16
 326. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 25.05.2023 r. o wszczęciu postępowania – SB.6733.11.2023
  Wyświetleń: 16
 327. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 26.10.2023 r. w sprawie postępowania : SB.6730.64.2023 dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku letniskowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie działki nr 196/2 ob. 4 n. Więcbork
  Wyświetleń: 16
 328. Ogłoszenie Nr 3 Burmistrza Więcborka z dnia 30 listopada 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku
  Wyświetleń: 16
 329. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2023
  Wyświetleń: 16
 330. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 16
 331. Protokół Nr 56 z obrad pięćdziesiątej szóstej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1.03.2023r.
  Wyświetleń: 16
 332. Uchwała nr 11/D/2023 z dnia 01.02.2023 r. Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości Sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Więcbork na 2023 r.
  Wyświetleń: 16
 333. Uchwała Nr LIV/393/2022 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 16
 334. Uchwała Nr LV/405/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
  Wyświetleń: 16
 335. Uchwała Nr LV/408/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 16
 336. Uchwała Nr LV/409/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego
  Wyświetleń: 16
 337. Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 16
 338. Zarządzenie Nr 0050.32.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 16
 339. Zarządzenie Nr 0050.59.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku
  Wyświetleń: 16
 340. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe
  Wyświetleń: 16
 341. Archiwa i zbiory
  Wyświetleń: 15
 342. Brygida Migawa – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 15
 343. Dorota Wnuk – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 15
 344. KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYDGOSZCZY z dnia 29 sierpnia 2023 r. - Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy oraz dyżury
  Wyświetleń: 15
 345. Krystyna Tusznio - Dyrektor przedszkola - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 15
 346. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.46) – zawiadomienie stron o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 15
 347. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.4.2023.3) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 38 MW na działce ewidencyjnej nr 3/16 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 15
 348. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.2.2023 z dnia 16.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 227/6 w miejscowości Zakrzewska Osada, gm. Więcbork. Inwestycja obejmuje działki nr 226/1, 227/6, 227/7 ob. Zakrzewska Osada, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 15
 349. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SR.6220.1.2.2023.16 - zawiadomienie stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 126/53 obręb Nowy Dwór, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie"
  Wyświetleń: 15
 350. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 13.09.2023 r. o zakończeniu postępowania - SB.6733.13.2023 - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego
  Wyświetleń: 15
 351. Protokoły z Komisji Skarg
  Wyświetleń: 15
 352. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.01 2023r
  Wyświetleń: 15
 353. Zarządzenie Nr 0050.54.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku
  Wyświetleń: 15
 354. Zarządzenie Nr 0050.57.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 15
 355. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 6/2023 (SR.6220.1.2.2023.17) z dnia 26.10.2023r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 126/53 obręb Nowy Dwór, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 14
 356. Informacja o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  Wyświetleń: 14
 357. Krystyna Tusznio - Klub dziecięcy - Oświadczenie majątkowe za 2022 rok.
  Wyświetleń: 14
 358. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2023.10) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 24 MW na działce ewidencyjnej nr 281/2 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 14
 359. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.49) o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 14
 360. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2023.15) – zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 126/53 obręb Nowy Dwór, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.195.2023.MD1 uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 14
 361. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 24.10.2023 r. w sprawie postępowania - SB.6733.15.2023 dotyczącego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotowskiej w Więcborku, na terenie działek nr 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 12/2, 7/3, 7/1, 7/4, 5, 6, 4, 3, 2/5, 2/6, 2/4 obręb 4 m. Więcbork oraz działek nr 276, 285, 283, 282, 281, 280, 278/7, 278/17, 278/15, 379, 277/1, 278/5, 278/11, 278/4, 278/3, 276, 275/1, 275/3, 275/5, 275/6, 274, 273, 272/2, 272/1, 286/1 ..
  Wyświetleń: 14
 362. Obwieszczenie SB.6733.15.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 9.11.2023 r. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotowskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 14
 363. Protokoły z Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 14
 364. Protokoły z Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 14
 365. Protokół Nr 57 z obrad pięćdziesiątej siódmej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.03.2023r.
  Wyświetleń: 14
 366. Uchwała Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 14
 367. Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym
  Wyświetleń: 14
 368. Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
  Wyświetleń: 14
 369. Zarządzenie Nr 0050.49.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 14
 370. Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego
  Wyświetleń: 14
 371. Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  Wyświetleń: 14
 372. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji (SR.6220.1.14.2022.9)
  Wyświetleń: 13
 373. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.50) – zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka” o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia oraz ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. o opinię i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o uzgodnienie
  Wyświetleń: 13
 374. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2023.8) - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 24 MW na działce ewidencyjnej nr 281/2 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” oraz o opiniach organów
  Wyświetleń: 13
 375. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.14.2023 z dnia 02.10.2023 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej SEP0103A, na terenie części działki nr 25/21 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 13
 376. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 21.09.2023 r. o wszczęciu postępowania - SB.6733.16.2023 - Budowa sieci wodociągowej Puszcza-Runowo Krajeńskie
  Wyświetleń: 13
 377. Obwieszczenie Nr SB.6733.18.2023 z dnia 30.10.2023 r. - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działek od nr 553 do nr 637 w miejscowości Więcbork, na terenie części działek nr 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 596, 597, 598, 600, 604, 605, 609, 610, 614, 615, 616, 618, 619, 622, 623, 624, 630, 631, 638, 661, 662 obręb 1 m. Więcbork, dz. nr 55 obręb 3 m. Więcbork, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 13
 378. Protokół Nr 58 z obrad pięćdziesiątej ósmej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.04.2023r.
  Wyświetleń: 13
 379. Protokół Nr 60 z obrad sześćdziesiątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.06.2023r.
  Wyświetleń: 13
 380. Protokół Nr 61 z obrad sześćdziesiątej pierwszej Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12.07.2023r.
  Wyświetleń: 13
 381. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 7.11.2022r.
  Wyświetleń: 13
 382. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 13
 383. Uchwała Nr LIX/432/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 13
 384. Zarządzenie Nr 0050.42.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2022 rok
  Wyświetleń: 13
 385. Zarządzenie Nr 0050.43.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięć z zakresu HNS na terenie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 13
 386. ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2023 BURMISTRZA Więcborka z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
  Wyświetleń: 13
 387. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2023.18) – zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 126/53 obręb Nowy Dwór, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 12
 388. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.10.2023 o wszczęciu postępowania - SB.6733.17.2023 - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia - Śmiłowo
  Wyświetleń: 12
 389. Protokoły z Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwestycji i Handlu
  Wyświetleń: 12
 390. Protokół Nr 59 z obrad pięćdziesiątej dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31.05.2023r.
  Wyświetleń: 12
 391. Protokół Nr 62 z obrad sześćdziesiątej drugiej Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.07.2023r.
  Wyświetleń: 12
 392. Uchwała Nr LX/438/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Więcborku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
  Wyświetleń: 12
 393. Uchwała Nr LX/441/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku
  Wyświetleń: 12
 394. Uchwała Nr LX/442/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Więcbork na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 12
 395. Uchwała Nr LXIII/445/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 12
 396. Uchwała Nr LXIII/446/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 12
 397. Uchwała Nr LXIV/447/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Więcborku przy ul. Mickiewicza 7
  Wyświetleń: 12
 398. Zarządzenie Nr 0050.33.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Więcbork za rok 2022
  Wyświetleń: 12
 399. Zarządzenie Nr 0050.39.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Więcborku”
  Wyświetleń: 12
 400. Zarządzenie Nr 0050.40.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21.06.2023 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu „Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku”, części działki w Więcborku stanowiącej własność Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 12
 401. Zarządzenie Nr 0050.46.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 12
 402. Zarządzenie Nr 0050.58.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Więcbork.
  Wyświetleń: 12
 403. Zarządzenie Nr 0050.64.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 12
 404. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2023.19) – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce 126/53 obręb Nowy Dwór, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie”
  Wyświetleń: 11
 405. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.26.2022 z dnia 03.01.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 241, polegającej na budowie ścieżki rowerowej na dz. nr 84/2, 453, 297/1, 448 obręb Śmiłowo i dz. nr 471 obręb runowo Krajeńskie wraz z budową szlaku rowerowego na dz. nr 84/4-LP obręb Śmiłowo i dz. nr 94/11-LP obręb Runowo Krajeński
  Wyświetleń: 11
 406. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 10.10.2023 r. o wszczęciu postępowania - SB.6733.19.2023 - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia - Lubcza
  Wyświetleń: 11
 407. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 10.10.2023 r. o wszczęciu postępowania SB.6733.20.2023 - budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej w Wituni
  Wyświetleń: 11
 408. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (wersja nr 5 opublikowana w dniu 26.10.2023 r.)
  Wyświetleń: 11
 409. Protokół Nr 63 z obrad sześćdziesiątej trzeciej Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 10.08.2023r.
  Wyświetleń: 11
 410. Protokół Nr 64 z obrad sześćdziesiątej czwartej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 4.09.2023r.
  Wyświetleń: 11
 411. Protokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 25.10.2022r.
  Wyświetleń: 11
 412. Uchwała Nr LX/440/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 11
 413. Uchwała Nr LXI/443/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 11
 414. Zarządzenie Nr 0050.13.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 11
 415. Zarządzenie Nr 0050.55.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Więcborku
  Wyświetleń: 11
 416. Zarządzenie Nr 0050.62.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku
  Wyświetleń: 11
 417. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na L sesji Rady Miejskiej – 21.12.2022 r.
  Wyświetleń: 10
 418. Interpelacje złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Więcborku na L sesji Rady Miejskiej – 28.09.2022 r.
  Wyświetleń: 10
 419. LXVII sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 29.11.2023r. /ŚRODA/
  Wyświetleń: 10
 420. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2023.1) – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 190/3, 190/4 w obrębie Suchorączek w gminie Więcbork” i wystąpieniu do organów opiniujących
  Wyświetleń: 10
 421. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.10.2023 o wszczęciu postępowania - SB.6733.18.2023 - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia - Więcbork
  Wyświetleń: 10
 422. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 27.10.2022 r.
  Wyświetleń: 10
 423. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13.12.2022r.
  Wyświetleń: 10
 424. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 18.10.2022r.
  Wyświetleń: 10
 425. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.01.2023r
  Wyświetleń: 10
 426. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.01.2023r.
  Wyświetleń: 10
 427. Zarządzenie Nr 0050.37.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za wynajem równiarki drogowej RD165H
  Wyświetleń: 10
 428. Zarządzenie Nr 0050.83.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2024
  Wyświetleń: 10
 429. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.52) – zawiadomienie stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 9
 430. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 08.11.2023 r. o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy nr SB.6730.64.2023 dotyczące inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku letniskowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie działki nr 196/2 ob. 4 n. Więcbork
  Wyświetleń: 9
 431. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie
  Wyświetleń: 9
 432. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 20.12.2022r
  Wyświetleń: 9
 433. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 20.12.2022r.
  Wyświetleń: 9
 434. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.10.2022.
  Wyświetleń: 9
 435. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 29.11.2022r
  Wyświetleń: 9
 436. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 29.11.2022r.
  Wyświetleń: 9
 437. Sprawozdania 2023
  Wyświetleń: 9
 438. Uchwała Nr LXII/444/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie uzgodnienia zabiegu i miejsca metaplantacji Kukułki szerokolistnej na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa obwodnicy Więcborka”
  Wyświetleń: 9
 439. Zarządzenie Nr 0050.20.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 9
 440. 13 listopada 2023 r. Urząd Miejski w Więcborku nieczynny
  Wyświetleń: 8
 441. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.1.2023.9)
  Wyświetleń: 8
 442. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2023.6)
  Wyświetleń: 8
 443. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 20.12 .2022r
  Wyświetleń: 8
 444. Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie 2023
  Wyświetleń: 8
 445. Uchwała Nr LIII/384/22 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  Wyświetleń: 8
 446. Zarządzenie Nr 0050.88.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 8
 447. Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 8
 448. Decyzja (SR.6220.1.4.2022.13)
  Wyświetleń: 7
 449. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.10.2022r
  Wyświetleń: 7
 450. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 29.11.2022.
  Wyświetleń: 7
 451. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 7
 452. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 7
 453. Uchwała Nr LVIII/426/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 7
 454. Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przerwy w funkcjonowaniu Klubu Dziecięcego w Więcborku
  Wyświetleń: 7
 455. Zarządzenie Nr 0050.75.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 7
 456. Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 7
 457. Zarządzenie Nr 0050.86.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.62.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku
  Wyświetleń: 7
 458. Zarządzenie Nr 0050.87.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego
  Wyświetleń: 7
 459. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.14.2021.40)
  Wyświetleń: 6
 460. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2023.8)
  Wyświetleń: 6
 461. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.4.2022.14
  Wyświetleń: 6
 462. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 6
 463. Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
  Wyświetleń: 6
 464. Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 6
 465. Zarządzenie Nr 0050.50.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 6
 466. Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 6
 467. Zarządzenie Nr 0050.7.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez dyrektorów/kierownika jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork oraz jednostki obsługującej
  Wyświetleń: 6
 468. Zarządzenie Nr 0050.81.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 9 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku
  Wyświetleń: 6
 469. Zarządzenie Nr 0050.82.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 6
 470. Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5
 471. LXVI Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 25.10.2023 r.
  Wyświetleń: 5
 472. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 5
 473. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.1.2023 z dnia 02.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 243 w miejscowości Czarmuń, gmina Więcbork
  Wyświetleń: 5
 474. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.10.2023 z dnia 19.05.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 344/2 w miejscowości Lubcza. Inwestycja obejmuje teren działek nr 48/3, 121/1, 344/2 ob. Lubcza, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 5
 475. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.2.2023 z dnia 16.03.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 227/6 w miejscowości Zakrzewska Osada, gm. Więcbork na terenie działek nr 226/1, 227/6, 227/7 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 5
 476. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.25.2022 z dnia 03.01.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 242, polegającej na budowie ścieżki rowerowej na dz. nr 453 obręb Śmiłowo i dz. nr 404 obręb 4 m. Więcbork oraz przebudowie drogi gminnej polegajacej na budowie ścieżki rowerowej na dz. nr 575/3 obręb Runowo Krajeńskie wraz z budową
  Wyświetleń: 5
 477. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.27.2022 z dnia 03.01.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej we wsi Jeleń-Zakrzewska Osada, na terenie działek nr 136/6, 120, 133/1, 118/1, 140/4, 145, 149, 150, 151, 257 obręb Jeleń, 52/1, 53, 55/2, 56/3, 57/1, 59/1, 63/2, 51 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 5
 478. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.3.2023 z dnia 16.03.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 149/7 przy ul. Spacerowej w miejscowości Więcbork, gm. Więcbork na terenie działek nr 149/7, 150/1, 150/4, 151, 162 obręb Więcbork 1, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 5
 479. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.4.2023 z dnia 28.03.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 531/9 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork na terenie działki nr 531/10 obręb Witunia, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 5
 480. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.6.2023 z dnia 18.04.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o,4 kV dla zasilania działki nr 407/25 w miejscowości Więcbork na terenie działek nr 407/17, 407/25 obręb Więcbork 4, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 5
 481. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.8.2023 z dnia 18.04.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 64/8 w miejscowości Suchorączek. Inwestycja obejmuje teren działek nr 64/5, 64/7, 64/8, 64/11, 82/1 ob. Suchorączek gm. Więcbork
  Wyświetleń: 5
 482. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.9.2023 z dnia 25.04.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i montażu cokolu wraz z tablicami pamiątkowymi na cmentarzu wojennym w Karolewie. Inwestycja obejmuje teren działki nr 90/1 ob. Jastrzębiec, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 5
 483. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka, SB.6733.5.2023 z dnia 24.03.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek nr 55/4, 55/5, 55/7 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork na terenie działek nr 562/1, 53, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 obręb Witunia, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 5
 484. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gmina Więcbork
  Wyświetleń: 5
 485. Obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 14 listopada 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 5
 486. Ogłoszenie Burmistrza Więcborka z dnia 27.04.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork.
  Wyświetleń: 5
 487. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 5
 488. Rejestr Danych Kontaktowych
  Wyświetleń: 5
 489. Uchwała Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
  Wyświetleń: 5
 490. Uchwała Nr LIX/431/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Więcborka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2022 rok
  Wyświetleń: 5
 491. Uchwała Nr LIX/433/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 5
 492. Uchwała Nr LIX/434/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Więcbork na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 5
 493. Uchwała Nr LIX/435/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
  Wyświetleń: 5
 494. Uchwała Nr LX.439.23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu
  Wyświetleń: 5
 495. Uchwała Nr LX/436/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 5
 496. Uchwała Nr LX/437/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 5
 497. Wykaz placówek wsparcia dziennego
  Wyświetleń: 5
 498. Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Burmistrza więcborka z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Klubu Dziecięcego w Więcborku na rok szkolny 2023/2024
  Wyświetleń: 5
 499. Zarządzenie Nr 0050.78.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 5
 500. Ewidencja nieruchomości
  Wyświetleń: 4
 501. Ewidencja podatników
  Wyświetleń: 4
 502. Henryk Szwochert – Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 4
 503. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.21.2023 z dnia 14.11.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 51/9 przy ul. Łąkowej w miejscowości Witunia, gmina Więcbork. Inwestycja obejmuje teren działek nr 51/9, 53, 77/4 ob. Witunia, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 4
 504. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4
 505. Zarządzenie Nr 0050.36.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pola namiotowego na plaży miejskiej w Więcborku
  Wyświetleń: 4
 506. Zarządzenie Nr 0050.41.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
  Wyświetleń: 4
 507. Zarządzenie Nr 0050.84.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 4
 508. Uchwała Nr LXV/452/23 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 3
 509. Zarządzenie Nr 0050.66.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 3
 510. Klauzula informacyjna dotycząca przewarzania danych osobowych w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 2
 511. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 17.11.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Złotowskiej w Więcborku, na terenie działek nr 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 12/2, 7/3, 7/1, 7/4, 5, 6, 4, 3, 2/5, 2/6, 2/4 obręb 4 m. Więcbork oraz działek nr 276, 285, 283, 282, 281, 280, 278/7, 278/17, 278/15, 379, 277/1, 278/5, 278/11, 278/4, 278/3, 276, 275/1, 275/3, 275/5, 275/6, 274, 273, 272/2, 272/1, 286/1 obręb 2 m. Więcbork, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 2
 512. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 17.11.2023 r. w sprawie zawiadomienia o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działek od nr 553 do nr 637 w miejscowości Więcbork, na terenie części działek nr 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 596, 597, 598, 600, 604, 605, 609, 610, 614, 615, 616, 618, 619, 622, 623, 624, 630, 631...
  Wyświetleń: 2
 513. Plany pracy Rady i Komisji
  Wyświetleń: 2
 514. Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.10.2022r.
  Wyświetleń: 2
 515. Uchwała Nr LXVI/454/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 2
 516. Zarządzenie Nr 0050.69.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie gminy Więcbork
  Wyświetleń: 2
 517. Zarządzenie Nr 0050.71.2023 Burmistrza Więcborka z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 2
 518. Zastrzeżenie numeru PESEL lub cofnięcie zastrzeżenia
  Wyświetleń: 2
 519. Decyzja z dnia 10.01.2023r. znak: SR.6220.1.16.2021.11
  Wyświetleń: 1
 520. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.4.2023.8) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 38 MW na działce ewidencyjnej nr 3/16 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” oraz o opiniach organów
  Wyświetleń: 1
 521. Obwieszczenie Burmistrza WIęcborka SB.6733.16.2023 z dnia 14.11.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej Puszcza – Runowo Krajeńskie, na terenie działek nr 49, 63/1, 63/2 obręb Puszcza oraz działek nr 252/1, 253 obręb Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork
  Wyświetleń: 1
 522. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.19.2023 z dnia 30.11.2023 r. -Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 195/31 w miejscowości Lubcza, gmina Więcbork. Inwestycja obejmuje teren działek nr 195/31 i 255 ob. Lubcza, gm. Więcbork.
  Wyświetleń: 1
 523. Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.20.203 z dnia 01.12.2023 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociagowej o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodocoiągowej w ul. Krótkiej w Wiruni, na terenie części działek nr 272, 281 i 298 obręb Witunia
  Wyświetleń: 1
 524. OBWIESZCZENIE o wszczęciu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postępowania administracyjnego znak: BD.ZUZ.1.4210.321.2023.AM z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1
 525. Obwieszczenie SB.6733.18.2023 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek od nr 553 do 637 w miejscowości Więcbork
  Wyświetleń: 1
 526. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Więcborku za I półrocze 2023
  Wyświetleń: 1
 527. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku za I półrocze 2023
  Wyświetleń: 1
 528. Uchwała Nr LXV/450/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork
  Wyświetleń: 1
 529. Uchwała nr LXV/451/23 Rady Miejskiej w więcborku z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2024- 2026
  Wyświetleń: 1
 530. Uchwała Nr LXVI/453/2023 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2023
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego