Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa i remont dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i gminy Więcbork

Status zamówienia:
Przed terminem składania ofert
Rodzaj zamówienia publicznego:
Roboty budowlane
Tryb zamówienia publicznego:
Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Finansowanie:
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych/Środki własne
Data ogłoszenia:
07-06-2024
Data składania ofert:
24-06-2024
Godzina składania ofert:
11:00
Data otwarcia ofert:
24-06-2024
Godzina otwarcia ofert:
12:00
Miejsce złożenia oferty:
Miejsce złożenia oferty: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: „Oferty/wnioski”
Numer UZP/TED:
2024/BZP00355820

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia, dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d22edede-1d9e-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d22edede-1d9e-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (187,76KB)
PDFSWZ.pdf (1,05MB)
ZIPZał. od nr 1 do 8 do SWZ.zip (2,25MB)
ZIPZał. nr 9 do SWZ - Ekspertyza geotechniczna branża drogowa.zip (3,50MB)
PDFZał. nr 10 do SWZ - Pozwolenie na budowę branża drogowa.pdf (1 002,12KB)
ZIPZał. nr 11 do SWZ - Dok. bud branża drogowa cz 1.zip (9,26MB)
ZIPZał. nr 12 do SWZ - Dok. bud. branża drogowa cz 2.zip (5,26MB)
ZIPZał. nr 13 do SWZ - Dok. bud. branża drogowa cz. 3.zip (1,35MB)
ZIPZał. nr 14 do SWZ - Dok. bud. branża drogowa cz. 4.zip (1,40MB)
PDFZał. nr 15 do SWZ - Przedmiar robót branża drogowa.pdf (1,33MB)
PDFZał. nr 16 do SWZ - STWiOR branża drogowa.pdf (2,13MB)
ZIPZał. nr 17 do SWZ - Stała Organizacja Ruchu branża drogowa.zip (1,41MB)
ZIPZał. nr 18 do SWZ - Ekspertyza geotechniczna branża sanitarna.zip (3,50MB)
PDFZał. nr 19 do SWZ - Zgłoszenie robót branża sanitarna.pdf (632,43KB)
ZIPZał. nr 20 do SWZ - Dok. bud. branża sanitarna cz. 1.zip (13,04MB)
ZIPZał. nr 21 do SWZ - Dok. bud. branża sanitarna cz. 2.zip (4,50MB)
PDFZał. nr 22 do SWZ - Przedmiar robót branża sanitarna.pdf (868,84KB)
PDFZał. nr 23 do SWZ - STWiOR branża sanitarna.pdf (474,03KB)
PDFZał. nr 24 do SWZ - zgłoszenie robót branża drogowa.pdf (862,94KB)
ZIPZał. nr 25 do SWZ - Dok. bud. branża drogowa.zip (12,18MB)
PDFZał. nr 26 do SWZ - Przedmiar robót branża drogowa.pdf (992,63KB)
PDFZał. nr 27 do SWZ - STWiOR branża drogowa.pdf (2,18MB)

 

PDFInformacja o kwocie.pdf (658,98KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (339,03KB)

PDFInformacja o wyb. najkorz. oferty - platforma.pdf (712,24KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego