Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2021.11) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW, na części działki nr 100/8, w obr. Zakrzewska Osada, w miejscowości Zakrzewska Osada, gm. Więcbork oraz złożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Przetargi 12.05.2021 Przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza rekreacyjno-sanitarnego, zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego przy ul. Plażowej 2 w Więcborku – cz. dz. nr 407/1 obręb Więcbork 4 Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 23.03.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2021 Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Protokół nr 32 z obrad trzydziestej drugiej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31.03.2021r. Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego, odbytego w dniu 30.03.2021r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Protokół nr 31 z obrad trzydziestej pierwszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.03.2021 r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, odbytego w dniu 23.03.2021r. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2020.17) – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 503 – obręb 0016 Witunia w miejscowości Witunia, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2020.16) – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 503 – obręb 0016 Witunia w miejscowości Witunia, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
« 1 2 3 491 492 »