Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Więcborku - 28.12.2023r.

W trybie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 28 uchwały Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork, zwołuję LXIX  Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Więcborku, która odbędzie się 28.12.2023r. /CZWARTEK/ o godz. 8:10 w sali Centrum Aktywności Seniora przy ul. Mickiewicza 22B w Więcborku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
  6. Zakończenie.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Więcborku

/-/ mgr Anna Łańska

 

PDFUchwała stawka podwyższona.pdf (329,16KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego