Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) – unieważnij dowód

Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych dziecka lub innej osoby (kradzież tożsamości) – unieważnij dowód


Krok po kroku

 • Wypełnij formularz 
 • Udaj się do dowolnego Biura Dowodów Osobistych
 • Wniosek możesz złożyć również przez stronę www.gov.pl.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany formularz
 • Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty
Brak.
Miejsce złożenia i odbioru

 • Dowolne Biuro Dowodów Osobistych
 • Przez stronę www.gov.pl

Termin odpowiedzi
Bez zbędnej zwłoki.
Tryb odwoławczy
Brak.
Uwagi

 • Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można dokonać osobiście w organie dowolnej gminy.
 • Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 • Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
 • Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje jego rodzic, opiekun lub kurator.                   
 • Dowód unieważnia się z dniem zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-nieuprawnione-wykorzystanie-danych-osobowych-dziecka-lub-innej-osoby-kradziez-tozsamosci--uniewaznij-dowod

PDFFormularz_zgłoszenia_podejrzenia_nieuprawnionego_wykorzystania_danych_osobowychGOV.pdf (312,93KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego