Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/284/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa Szczegóły
Akty prawne 11.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku – Grudzień 2017 Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Informacja o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa (SR.6131.1.56.2017) Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 20.12.2017r. Szczegóły
Akty prawne 11.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.100.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 08.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew SR.6131.1.61.2017 Szczegóły
« 1 2 3 303 304 »