Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (znak sprawy: SR.6220.1.10.2018.6) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie G o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działki nr: 19 i 23/1, obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km zlokalizowanych pomiędzy: km 6+056,a km 7+556 (odc. nr 1 – 1,500 km); km 13+407, a km 16+407 (odc. nr 2 = 3,000 km) jej przebiegu”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo-Puszcza” Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa drogi – ul. Strzelecka w Więcborku – II etap” Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na film promujący walory turystyczne Gminy Więcbork, pn. „Kręcimy z Więcborkiem” Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 lipca 2-18 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 09.07.2018 r. o zakończeniu postępowania ( Nr sprawy SB.6733.9.2018) Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WIĘCBORKA z dnia 09.07.2018 r. o zakończeniu postępowania ( Nr sprawy SB.6733.8.2018) Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.10.2018) Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.12.2018 z dnia 02.07.2018 r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek nr ewidencyjny 268/10 i 268/11 obręb Witunia, na terenie działek 259 i 268/8 Szczegóły
« 1 2 3 337 338 »