Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2020 Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Informacja o wydaniu decyzji na usunięcie drzew SR.6131.1.5.2020 Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Informacja o wydaniu decyzji na usunięcie drzew SR.6131.1.3.2020 Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Informacja o wydaniu decyzji na usunięcie drzew SR.6131.1.2.2020 Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Projekty uchwał XVIII sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 26.02.2020 r. Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 XVIII sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 26.02.2020r. Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku – luty 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.7.2020) Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Akty prawne 20.02.2020 Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
« 1 2 3 429 430 »