Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.10.2019 Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 13.10.2019 Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Sepoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 13.10.2019 Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 13.10.2019 Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 13.10.2019 Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku …” Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak SB.6733.25.2019 z dnia 10.10.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewid. 222/1 w obrębie Śmiłowo położonych w miejscowości Śmiłowo, na terenie działek nr 210, 211, 182 i 222/1 obręb Śmiłowo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak SB.6733.24.2019 z dnia 10.10.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kablowej linii SN – 15 kV (przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN) na nieruchomosciach oznaczonych nr ewid. 368, 371, 378, 382/5, 382/6, 382/7 w obrębie Sypniewo Szczegóły
Akty prawne 10.10.2019 Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 408 409 »