Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.79.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.09.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 204, 237 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie dz. nr 551/6, 551/5, 551/4, 491, 550/2, 550/5, 550/4, 550/3 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU – WRZESIEŃ 2017r. Szczegóły
Przetargi 19.09.2017 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiłowie i w Więcborku przy ul. Szlaku Bursztynowego Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 12.09.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ew. 233/15, obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 11.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.78.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 8 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.51.2017 Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.50.2017 Szczegóły
« 1 2 3 291 292 »