Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2017 Podpisanie umowy – Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym na terenie dz. nr 116/1, 121/1, 691/1 obręb 1 m. Więcbork, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 28.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku głównego Szpitala Powiatowego w Więcborku na terenie dz. nr 142, 691/1 obręb 1 m. Więcbork, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Projekty uchwał XXX sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 29.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 XXX sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 29.03.2017 r. Szczegóły
Przetargi 23.03.2017 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości – dz. 514/26 obręb Więcbork 1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Zebranie wiejskie w Sołectwie Zabartowo Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 Uchwała Nr XXIX/218/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.20.2017 Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.21.2017 Szczegóły
« 1 2 3 263 264 »