Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2018 Obwieszczenie z dnia 21.02.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-SR.6220.1.2.2017-dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie-Złotów-Więcbork na odcinku 33+255 do km 50+151 Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Obwieszczenie z dnia 21.02.2018r.-SR.6220.1.2.2017 -dot. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie-Złotów-Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151 Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Brak wody w Sypniewie i miejscowościach zasilanych z Sypniewa w dniu 23.02.2018r. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.02.2018 r. o wszczęciu postępowania – budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV oświetlenie drogowego na ul. Wincentego Witosa we wsi Witunia – SB.6733.4.2018 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2018 Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 TERMINY ZEBRAŃ SOŁECKICH SPRAWOZDAWCZYCH Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo Puszcza” (znak sprawy: WOO4260.197.2017.DK.11) Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa (SR.6131.1.2.2018) Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30.11.2017r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.11.2017r. Szczegóły
« 1 2 3 314 315 »