Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.04.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.04.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 10.04.2020 r. SB.6733.5.2020 – dotyczy przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV w celu likwidacji kolizji planowanego zagospodarowania na dz. nr 278/75 w Sypniewie, gm. Więcbork na terenie działek nr 278/1, 278/6, 278/58, 278/75, 278/84 obręb Sypniewo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 08.04.2020 r. o zakończeniu postępowania SB.6733.2.2020 – dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 30 w obrębie 2 m. Więcbork, na terenie działek nr 29/2, 30 obręb 2, m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 08.04.2020 r. o zakończeniu postępowania SB.6733.1.2020 – dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 305/14 w obrębie Śmiłowo na terenie działek 305/10, 305/14, 305/16, 306/1 obręb Śmiłowo, gm. Więcbork Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.04.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa sieci kanalizacji deszczowej we wsi Runowo Kraj., gm. Więcbork – I etap Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 Protokół nr 18 z obrad osiemnastej sesji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu 26.02.2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 25.02.2020r. Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 XIX Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 24.03.2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Informacja dotycząca opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności Szczegóły
Akty prawne 06.04.2020 Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły
« 1 2 3 435 436 »