Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.11.2018 Projekty uchwał I sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 19.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Zaproszenie na I Inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Więcborku, która odbędzie się 19.11.2018r. Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zapytanie ofertowe: „Wykonanie, dostawa i montaż „Ławki Niepodległości” oraz montaż wyposażenia elektrycznego i multimedialnego” Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.17.2018 z dnia 13.11.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegającego na: budowie wodociągu komunalnego na terenie działek nr 339/2, 525/12 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.22.2018 z dnia 13.11.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewidencyjny 401/2, 402, 403 obręb Więcbork 4 oraz działkach nr ewidencyjny 497, 498/2, 498/3, 498/4, 498, 501/10, 505, 512, 513, 514 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.11.2018 Przetarg nieograniczony na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Informacja o odbieraniu odpadów komunalnych w dniu 12 listopada 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2018 Zarządzenie Nr 0050.84.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.21.2018 z dnia 6.11.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewidencyjny 307/7 w obrębie Zakrzewska Osada, na terenie działek nr 307/7 i 307/9 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 Zarządzenie Nr 0050.88.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
« 1 2 3 355 356 »