Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.07.2017 Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 25.07.2017 Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu powypadkowego Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 19.04.2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 19.07.2017 r. o zakończeniu postępowania – budowa linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 256/5, 321/4, 933, 035, 716, 167/1 – LP obręb Sypniewo oraz działek nr 256/24, 256/15 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 18.07.2017 Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku przekształconego z dniem 1 września 2017 r. w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 30.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 14.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 10.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Protokół Nr XXXII z posiedzenia trzydziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31.05.2017 r. Szczegóły
« 1 2 3 284 285 »