Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/277/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Sypniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/275/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Jana Twardowskiego w Jastrzębcu w ośmioletnią Szkołę podstawową z Oddzialami Integracyjnymi im. Księdza Jana Twardowskiego w Jastrzębcu Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu, z dnia 22.09.2016 r. Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/274/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zakrzewku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zakrzewku Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/273/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego z dnia 25.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 Protokół z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26.09.2016 r. Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 Uchwała Nr XXXVII/272/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Terminy Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku – Listopad 2017 Szczegóły
« 1 2 3 300 301 »