Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.99.OC.2.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.99.OC.1.2019 Burmistrza Wiecborka z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Projekty uchwał XVII sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 22.01.2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 XVII sesja Rady Miejskiej w Więcborku – 22.01.2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Więcbork w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 15.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (SR.6131.1.3.2020) Szczegóły
Akty prawne 13.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku Szczegóły
« 1 2 3 423 424 »