Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 19.08.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Remont drogi – ul. Dworcowa w Więcborku – I etap Szczegóły
Akty prawne 19.08.2019 Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 19.08.2019 Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” Szczegóły
Akty prawne 19.08.2019 Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakrzewku wyłącznie w formie elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 19.08.2019 Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: Realizacja zajęć w ramach projektu pn. Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach. Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Informacje o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Informacja o wniosku w sprawie wydania zezwolenia drzew (SR.6131.1.15.2019) Szczegóły
Akty prawne 13.08.2019 Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Projekty uchwał XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 13.08.2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 399 400 »