Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.08.2017 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Więcborku w miesiącu sierpniu 2017 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.47.2017 Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.47.2017 Szczegóły
Artykuł 14.08.2017 Zarządzenie nr 21/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Runowo z dnia 12 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasów w Nadleśnictwie Runowo Szczegóły
Akty prawne 11.08.2017 Zarządzenie Nr 0050.67.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.08.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr 935, 712/5, 715, 716, 256/5, 321/4, 167/1LP obręb Sypniewo oraz dz. nr 256/24, 256/25 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 09.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącego oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 17/14, 17/15 obręb Więcbork 2, Szczegóły
Akty prawne 09.08.2017 Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – Wyprawka szkolna” Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 08.08.2017 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej – komunalnej we wsi Pęperzyn II- Pęperzyn Wybudowanie, na terenie działek nr ew. 330, 328, 331/7, 331/15, 345, 352, 9, 22 Obręb Pęperzyn, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 07.08.2017 Uchwała Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na podwyższenie kapitału zakąłdowego Zakładu Gospodarki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Więcborku Szczegóły
« 1 2 3 286 287 »