Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.01.2019 Ogłoszenie o naborze instruktorów do przeprowadzania szkoleń Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Obwieszczenie dotyczące dodatkowych polowań – SR.6151.3.2019 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Obwieszczenie dotyczące dodatkowych polowań – SR.6151.2.2019 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Obwieszczenie dotyczące dodatkowych polowań – SR.6151.1.2019 Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak sprawy: SR.6220.1.12.2018.6 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu węzła betoniarskiego oraz instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, a także budowie warsztatu samochodowego i infrastruktury towarzyszącej, na działce o nr ewid. 72/2 w miejscowości Zabartowo, gmina Więcbork Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.01.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.2.2019 z dnia 15.01.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr ewidencyjny 63/5 w obrębie Suchorączek, na terenie działek nr 82/1, 63/5, 63/6, 64/3 Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach Gminy Więcbork oraz Samorządu Mieszkańców Miasta Więcborka Szczegóły
« 1 2 3 363 364 »