Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 15.06.2018 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO MŁODSZEGO OPIEKUNA W KLUBIE DZIECIĘCYM W WIĘCBORKU Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 KOMUNIKAT NR 4/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. z dnia 14.06.2018r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sypniewie gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.7.2018 z dnia 08.06.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlaprzedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania dz. nr 45/1 w runowie Krajeńskim. Inwestycja obejmuje dz. nr ew. 52/3 obręb Runowo Kraj., gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.6.2018.6) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie D o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2018.6) o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie C o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 22 obręb Runowo Krajeńskie) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.06.2018 Ogłoszenie Nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 5 czerwca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. windykacji zaległości podatkowych i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Więcborku. Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych w procesie rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa (SR.6131.1.9.2018) Szczegóły
« 1 2 3 329 330 »