Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.12.2018 Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB. 6733.25.2018 z dnia 11.12.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej Jeleń-Zakrzewska Osada na terenie działek nr ewidencyjny 132/6, 118/1, 133/1, 140/1, 140/4, 145, 146, 148, 257 obręb Jeleń i 51, 55/2, 53, 56/3, 57/1, 59/1, 63/2 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.24.2018 z dnia 11.12.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Borzyszkowo na terenie działek nr ewidencyjny 55, 52, 51 obręb Borzyszkowo, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.23.2018 z dnia 11.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej ul. Złotowska Witunia – Więcbork na terenie działek nr ewidencyjny 2/4 obręb Więcbork 4, 285 obręb Więcbork 2 i 534/2, 491 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.92.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekty uchwał III sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 19.12.2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 360 361 »