Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 17.07.2019 r. (SB.6733.20.2019) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 256/22 w obrębie Lubcza, na terenie działki nr 256/24 obręb Lubcza Szczegóły
Akty prawne 18.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku do kierowania Akcją Kurierską na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Runowo Krajeńskie K o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (działka nr 24/5, obręb Runowo Krajeńskie) (znak sprawy: SR.6220.1.16.2018.11) Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 X Sesja Rady Miejskiej w Więcborku z 26.06.2019r. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/70/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 175 położonej przy ul. Sportowej w Więcborku, gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wykonanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) – Runowo Krajeńskie”. Szczegóły
« 1 2 3 396 397 »