Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Burmistrz Więcborka z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia na lata 2018-2020 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Więcborku ogłasza przetarg ofertowy na renowację studni głębinowej Nr 2 ujęcia wody w miejscowości Sypniewo Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 26.02.2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego z dnia 23.02.2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.02.2018 r. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2017 Szczegóły
« 1 2 3 321 322 »