Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane kontaktowe

URZĄD MIEJSKI W WIĘCBORKU
UL. MICKIEWICZA 22
89-410 WIĘCBORK
tel. 52 3897 207, fax 52 3897 212
e-mail: 

NIP Urzędu Miejskiego: 558-00-08-540
REGON Urzędu Miejskiego: 000530146
Konto bankowe Urzędu Miejskiego w Więcborku
PL 35 8162 0003 0000 3564 2000 0010
IBAN PL 35 8162 0003 0000 3564 2000 0010
SWICH: GBWCPLPP

NIP GMINY: 504-00-25-842
REGON GMINY: 092350961

Informacja o pomocy pracownika w komunikowaniu się językiem migowym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz. 1243), Urząd Miejski w Więcborku informuje iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej osobami uprawnionymi, mogą skorzystać z pomocy pracownika w komunikowaniu się językiem migowym, podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Zgłoszeń należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Więcborku, w Sekretariacie – parter p. nr 2, telefonicznie 52 3895 207, lub na adres e-mail: 

URZĄD MIEJSKI W WIĘCBORKU CZYNNY
W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY – PIĄTKI OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 15.00
WE WTORKI OD GODZ.  8.00  DO GODZ. 16.00

BURMISTRZ WIĘCBORKA – WALDEMAR SŁAWOMIR KUSZEWSKI
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE WNIOSKÓW I SKARG
WE WTORKI OD GODZ. 8.00  DO GODZ. 16.00

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU INFORMUJE, ŻE DNIEM PRZYJĘĆ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW JEST DRUGI I CZWARTY WTOREK MIESIĄCA
GODZINY PRZYJĘĆ: 15.30-17.00 (biuro Rady Miejskiej II piętro, pok. nr 22)

SEKRETARIAT URZĘDU MIEJSKIEGO W WIĘCBORKU
tel. 52 3895 207
parter pok. nr 2
e-mail: 

BURMISTRZ WIĘCBORKA (BW) – MGR WALDEMAR SŁAWOMIR KUSZEWSKI
tel. 52 3895 207
parter pok. nr 2
e-mail: 

ZASTĘPCA BURMISTRZA WIĘCBORKA (ZBW)/SEKRETARZ GMINY – MGR JACEK MASZTAKOWSKI
tel. 52 3895 207
parter pok. nr 4
e-mail: 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ – MGR ANNA ŁAŃSKA
tel. 52 3895 223
II piętro, pok. nr 22
e-mail: 

SKARBNIK GMINY (SK) – MGR ALINA KRUK
tel. 52  3895 215
I piętro pok. nr 12
e-mail: 

REFERAT DS INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (SB) – MGR INŻ. MICHAŁ BĄK
tel. 52 3895 216
I piętro pok. nr 13
e-mail: 

REFERAT DS ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I DRÓG (SR) – MGR INŻ. TOMASZ FIFIELSKI
tel. 52 3895 220, 52 3895 219 (gospodarka śmieciowa)
II piętro pok. nr 21
e-mail: ;

REFERAT DS OCHRONY (SN) – MGR MAGDALENA STARZECKA
tel. 52 3895 221
II piętro pok. nr 24
e-mail: 

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC) – MGR WIOLETA ŁAŃSKA
tel. 52 3898 511
ul. Pocztowa 2
e-mail: 

INFORMATYK – MGR INŻ. KRZYSZTOF SOLAREK
tel. 52 3895 208
II piętro pok. nr 25
e-mail: 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI – MGR EWA KIESTRZYN-KOBUS
tel. 52 3895 202
parter pok. nr 2
e-mail: bip@wiecbork.pl

 

Inspektor ds promocji: (+48) 523895226, e-mail: promocja@wiecbork.pl

Inspektor ds personalnych: (+48) 523895225, e-mail: kadry@wiecbork.pl

Inspektor ds obsługi Rady Miejskiej: (+48) 523895222, e-mail: przewodniczacyrm@wiecbork.pl

Podinspektor ds windykacji, zaległości podatkowych i opłat lokalnych: (+48) 523895210, e-mail: egzekucje@wiecbork.pl

Podinspektor ds księgowości podatkowej: (+48) 523895211, e-mail: ksiegowosc-podatkowa@wiecbork.pl

Inspektor ds podatkowych: (+48) 523895212, e-mail: podatki@wiecbork.pl

Inspektor ds księgowości budżetowej: (+48) 523895218, e-mail: ksiegowosc@wiecbork.pl

Inspektor ds wynagrodzeń i budżetu: (+48) 523895218, e-mail: place@wiecbork.pl

Inspektor ds obsługi kasy: (+48) 523895214, e-mail: kasa@wiecbork.pl

Inspektor ds gospodarki nieruchomościami: (+48) 523895216, e-mail: nieruchomosci@wiecbork.pl

Inspektor ds zamówień publicznych, rozliczeń i windykacji: (+48) 523895213, e-mail: inwestycje@wiecbork.pl

Inspektor ds planowania przestrzennego: (+48) 523895213, e-mail: planowanie-przestrzenne@wiecbork.pl

Inspektor ds inwestycji: (+48) 523895217, e-mail: inwestycje_srodkizewnetrzne@wiecbork.pl

Inspektor ds ochrony środowiska: (+48) 523895220, e-mail: ochrona-srodowiska@wiecbork.pl

Inspektor ds infrastruktury technicznej: 608039270, e-mail: rolnictwo@wiecbork.pl

Młodszy Referent (drogi): (+48) 523895220, e-mail: drogi@wiecbork.pl

Pomoc administracyjna (ochrona przyrody, leśnictwo): (+48) 523895220, e-mail: ochrona-przyrody@wiecbork.pl

Inspektor ds gospodarki odpadami: (+48) 523895219, e-mail:odpady@wiecbork.pl

Podinspektor ds dodatków mieszkaniowych i komunalnych zasobów mieszkaniowych: (+48) 523895224,

Starszy Informatyk, Inspektor ds ewidencjonowania materiałów niejawnych, zarządzania kryzysowego i OC: (+48) 523895208, e-mail: informatyk@umwiecbork.internetdsl.pl

Inspektor ds dowodów osobistych: (+48) 523898511, e-mail: dowody@wiecbork.pl

Inspektor ds ewidencji ludności: (+48) 523896196, e-mail: ewidencjal@wiecbork.pl

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego