Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Nr 4 Burmistrza Więcborka z dnia 1 grudnia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds promocji w Urzędzie Miejskim w Więcborku

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
4
Nazwa jednostki zlecającej:
Burmistrz Więcborka
Wydział:
Referat Organizacyjny
Miejsce pracy:
Urząd Miejski w Więcborku
Stanowisko:
Inspektor ds promocji
Wymiar etatu:
pełen etat
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
01-12-2023
Termin składania dokumentów:
12-12-2023
Sposób składania dokumentów:
Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Inspektor ds promocji" do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu)
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
Zgodnie z załącznikiem
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
Zgodnie z załącznikiem
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zgodnie z załącznikiem
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zgodnie z załącznikiem
Lista wybranych kandydatów:
Katarzyna Włodarczak
Uzasadnienie wyboru:
W odpowiedzi na ogłoszenie Burmistrza Więcborka Nr 4 z dnia 1 grudnia 2023r. dokumenty aplikacyjne złożyła jedna kandydatka. Komisja rekrutacyjna, działająca na podstawie Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.92.2023 z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze - dokonała weryfikacji dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatkę. Kandydatka spełniła wymagania formalne, w związku z powyższym została zaproszona do kolejnego etapu rekrutacji.
W dniu 15 grudnia 2023r. kandydatka przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej, po której członkowie komisji dokonali jej oceny.
Pani Katarzyna Włodarczak podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą w zakresie znajomości przepisów niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku inspektora ds. promocji. Zaprezentowała się jako osoba komunikatywna i kompetentna.
Wytypowana kandydatka posiada predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

PDFOgłoszenie Nr 4.pdf (1,25MB)

PDFOpis stanowiska.pdf (2,27MB)

PDFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie.pdf (77,23KB)
PDFKlauzulainformacyjna Rekrutacja.pdf (456,60KB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji.pdf (301,42KB)

 

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2023.pdf (241,18KB)  - powołanie komisji rekrutacyjnej

PDFLISTA KANDYDATÓW PROMOCJA.pdf (181,18KB)

PDFWYNIK NABORU - PROMOCJA.pdf (251,18KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego