Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Nr 3 Burmistrza Więcborka z dnia 30 listopada 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku

Status ogłoszenia o naborze:
Po terminie składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
3.2023
Nazwa jednostki zlecającej:
Burmistrz Więcborka
Wydział:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku
Miejsce pracy:
ul. Mickiewicza 22A, 89-410 Więcbork
Stanowisko:
Dyrektor
Wymiar etatu:
Pełen etat
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
30-11-2023
Termin składania dokumentów:
12-12-2023
Sposób składania dokumentów:
Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku" do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu)
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
Zgodnie z Ogłoszeniem
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
Zgodnie z Ogłoszeniem
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zgodnie z Ogłoszeniem
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zgodnie z Ogłoszeniem
Lista wybranych kandydatów:
Hanna Półgęsek
Uzasadnienie wyboru:
W odpowiedzi na ogłoszenie Burmistrza Więcborka Nr 3 z dnia 30 listopada 2023 roku dokumenty aplikacyjne złożyła jedna kandydatka. Komisja rekrutacyjna, działająca na podstawie Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.91.2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze –Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku, podczas swojego posiedzenia w dniu 13 grudnia 2023 r. dokonała weryfikacji dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatkę. Kandydatka spełniła wymogi formalne, w związku z powyższym została zaproszona do kolejnego etapu rekrutacji.
W dniu 14 grudnia 2023 r. kandydatka przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej, po której członkowie komisji dokonali oceny.
Kandydatka wykazała się wiedzą w zakresie znajomości przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się, jako osoba kompetentna i komunikatywna, wykazała się doświadczeniem w zarządzaniu jednostką o podobnym profilu działania oraz kierowaniem dużym zespołem osób. Wytypowana kandydatka posiada predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

PDFOgłoszenie Nr 3.pdf (882,50KB)
PDFKlauzulainformacyjna Rekrutacja.pdf (456,60KB)
PDFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie.pdf (77,23KB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji.pdf (301,42KB)

 

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2023.pdf (241,18KB) - powołanie Komisji rekrutacyjnej
 

PDFLISTA KANDYDATÓW - MGOPS.pdf (191,18KB)
 

PDFWYNIK WYBORU MGOPS.pdf (271,18KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego