Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym 

 

Miejsce złożenia

 1. Przez internet: przez ePUAP. 
 2.  W dowolnym Biurze Dowodów Osobistych 

Wymagane dokumenty

 • Wypełnij formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia
 • Pamiętaj o:

    a. uszkodzonym dowodzie osobistym,
    b. ważnym paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu).


Opłaty
Brak.
Termin odpowiedzi
Bez zbędnej zwłoki.
Tryb odwoławczy
Brak.
Uwagi

 • Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym, w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
 • Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun lub kurator.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,  wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia pisemnie, za pomocą poczty lub telefaksu – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 • Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.
 • Jeśli myślisz, że twój dowód jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Możesz go czasowo zawiesić i wycofać jego zawieszenie, kiedy go znajdziesz. Sprawdź, jak to zrobić – Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego**. Z tej usługi możesz skorzystać, wyłącznie jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku.
 • Cofnij zawieszenie od razu, gdy odzyskasz e-dowód.

*Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawieszenia – twój e-dowód zostanie unieważniony na zawsze. W takiej sytuacji złóż wniosek o nowy e-dowód.
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod
**https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zawieszenie-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-e-dowodu


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.


PDFZgloszenia_zawieszenia_certyfikatow_w_dowodzie_osobistym.pdf (611,18KB)
PDFZgloszenie_cofniecia_zawieszenia_certyfikatow_w_dowodzie_osob_.pdf (612,74KB)
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego2023.pdf (299,35KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego