Zakres kompetencji Zastępcy Burmistrza Więcborka

 1. Do zakresu zadań ZASTĘPCY BURMISTRZA należy:
  1) kierowanie referatem organizacyjnym,
  2) wykonywanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza,
  3) wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
  4) reprezentowanie Urzędu na uroczystościach i spotkaniach roboczych,
  5) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy,
  6) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  7) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów:  wynagradzania, pracy, instrukcji kancelaryjnej Urzędu, okresowych ocen pracowników, naboru na wolne stanowiska urzędnicze,  służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu ją kończącego,
  8) pełnienie funkcji urzędnika wyborczego,
  9) prowadzenie zebrań wiejskich związanych ze zmianami statutów sołeckich i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  10) przyjmowanie i opiniowanie od Kierowników komórek organizacyjnych wniosków w sprawach personalnych,
  11) dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych przepisami do przedkładania oświadczeń majątkowych,
  12) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, oraz ustalenia wynagrodzenia burmistrza,
  13) dekretacja korespondencji wpływającej do Urzędu,
  14) koordynowanie pracami remontowymi w Urzędzie,
  15) dokonywanie okresowej oceny Kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu,
  16) nadzorowanie zasad przestrzegania ochrony przetwarzanych danych osobowych i sprawowanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w urzędzie.
 2. Zastępcy Burmistrza podlega bezpośrednio referat organizacyjny.
 3. Zastępca Burmistrza zastępuje Sekretarza Gminy podczas jego nieobecności.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>