Zakres kompetencji Sekretarza Gminy

Zadania

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Więcborku – § 24

Do zakresu zadań SEKRETARZA należy:

1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu, nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy
2) prowadzenie nadzoru nad terminowością wykonywania zadań Urzędu,
3) opracowywanie projektów zmian Regulaminu organizacyjnego i Statutu, Regulaminu Pracy,  Regulaminu Wynagradzania, statutów jednostek pomocniczych,
4) opracowywanie i aktualizowanie zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności Kierowników Referatów,
5) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
6) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożliwości doręczenia ich adresatowi,
7) monitorowanie i wprowadzanie zmian w systemie kontroli zarządczej,
8) nadzór nad stanem kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych gminy,
9) prowadzenie ewidencji informacji publicznej i koordynowanie w zakresie udzielania odpowiedzi,
10) przygotowywanie wyborów kandydatów na ławników sądowych,
11) prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych i instytucji kultury,
12) nadzorowanie prac nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i przekazywanie ich do Biura Rady,
13) sporządzanie niektórych poświadczeń,
14) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
15) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>