Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-05-12 12:40:09 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.2.2021.11) – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW, na części działki nr 100/8, w obr. Zakrzewska Osada, w miejscowości Zakrzewska Osada, gm. Więcbork oraz złożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
2 2021-05-12 12:25:09 Przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza rekreacyjno-sanitarnego, zlokalizowanej na nabrzeżu Jeziora Więcborskiego przy ul. Plażowej 2 w Więcborku - cz. dz. nr 407/1 obręb Więcbork 4 Szczegóły
3 2021-05-12 07:40:34 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 23.03.2021 r. Szczegóły
4 2021-05-11 08:48:35 Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2021 Szczegóły
5 2021-05-10 10:43:56 Protokół nr 32 z obrad trzydziestej drugiej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31.03.2021r. Szczegóły
6 2021-05-10 09:34:19 Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego, odbytego w dniu 30.03.2021r. Szczegóły
7 2021-05-07 14:47:36 Protokół nr 31 z obrad trzydziestej pierwszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23.03.2021 r. Szczegóły
8 2021-05-07 14:43:37 Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, odbytego w dniu 23.03.2021r. Szczegóły
9 2021-05-07 13:52:51 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2020.17) – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 503 - obręb 0016 Witunia w miejscowości Witunia, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
10 2021-05-07 13:50:52 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.7.2020.16) – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 503 - obręb 0016 Witunia w miejscowości Witunia, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
« 1 2 3 4 490 491 492 »