Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
06.05.2021 24.05.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku Szczegóły
16.03.2021 09.04.2021 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku Szczegóły
14.12.2020 29.12.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa oleju napędowego ON i gazu skroplonego LPG dla Gminy Więcbork w 2021 r. Szczegóły
13.11.2020 02.12.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Szczegóły
13.11.2020 25.11.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2020/2021 Szczegóły
14.10.2020 23.11.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Więcbork w 2021 r. Szczegóły
11.09.2020 29.09.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa (modernizacja) placu zabaw „Więcborski Przedszkolak” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku Szczegóły
03.06.2020 22.06.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie Szczegóły
28.05.2020 15.06.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo, na istniejącej podbudowie bitumiczno-betonowej, składającej się z warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, o długości 0,500 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Borzyszkowo, cz. dz. nr ew.26/1 Szczegóły
24.04.2020 12.05.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa drogi – ul. Runowskiej we wsi Witunia – II etap Szczegóły
« 1 2 3 4 10 11 12 »