Składy Osobowe Komisji Rady Miejskiej w Więcborku Kadencja 2014/2018

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
KADENCJA 2014/2018

1) KOMISJA REWIZYJNA

1. Jacek Kabattek – Przewodniczący
2. Kazimierz Wilczyński – Zastępca Przewodniczącego
3. Wojciech Janicki
4. Beata Kopta
5. Jan Antczak

2) KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

1. Henryk Szwochert – Przewodniczący
2. Beata Lida – Z-ca Przewodniczącego
3. Stanisław Piłka
4. Marta Bączkowska
5. Jan Antczak
6. Stanisław Posieczek
7. Andrzej Wenda
8. Anna Łańska
9. Beata Kopta
10. Kazimierz Wilczyński
11. Jacek Kabattek
12. Władysław Rembelski

3) KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, INFRASTRUKTURY GMINNEJ, INWENTARYZACJI I HANDLU

1. Kazimierz Wilczyński – Przewodniczący
2. Jan Antczak – Z-ca Przewodniczącego
3. Stanisław Piłka
4. Marta Bączkowska
5. Ryszard Kałaczyński
6. Andrzej Wenda
7. Anna Łańska
8. Jacek Kabattek

4) KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1. Beata Kopta – Przewodnicząca
2. Wojciech Janicki – Z-ca Przewodniczącej
3. Marta Bączkowska
4. Ryszard Kałaczyński
5. Beata Lida

5) KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Beata Lida – Przewodnicząca
2. Stanisław Piłka – Z-ca Przewodniczącej
3. Ryszard Kałaczyński
4. Stanisław Posieczek

6) KOMISJA STATUTOWA

1. Stanisław Posieczek – Przewodniczący
2. Jan Antczak
3. Andrzej Wenda
4. Stanisław Piłka
5. Jacek Kabattek
6. Grażyna Witczak

Informacje

Rejestr zmian