Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.11.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.158.2014 Szczegóły
Artykuł 25.11.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.157.2014 Szczegóły
Artykuł 25.11.2014 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.156.2014 Szczegóły
Akty prawne 25.11.2014 Zarządzenie Nr 0050.125.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 24 listopada 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji z 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 Informacja o postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- rozbudowa istniejącej instalacji do nakładania powłok galwanicznych Szczegóły
Akty prawne 19.11.2014 Zarządzenie Nr 0050.120.2014 Burmistrza Więcborka w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 19.11.2014 Zarządzenie Nr 0050.119.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 19.11.2014 Zarządzenie Nr 0050.124.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Przetargi 18.11.2014 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości – dz. 514/17 obręb Więcbork Szczegóły
Akty prawne 14.11.2014 Zarządzenie nr 0050.123.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Szczegóły
« 1 2 428 429 430 431 432 490 491 »