Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.42.2015 Szczegóły
Artykuł 25.02.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.41.2015 Szczegóły
Artykuł 25.02.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.40.2015 Szczegóły
Akty prawne 25.02.2015 Zarządzenie Nr 0050.10.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 25.02.2015 Zarządzenie Nr 0050.13.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sypniewie Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.02.2015 Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i rozładunek materiałów budowlanych na utwardzenie dróg gminnych. Szczegóły
Artykuł 20.02.2015 Projekty uchwał V sesji Rady Miejskiej w Więcborku – 26.02.2015 r. Szczegóły
Artykuł 16.02.2015 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 16.02.2015 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.02.2015 Oświadczenie majątkowe Waldemara Kuszewskiego – Burmistrza Więcborka złozone w związku z rozpoczęciem kadencji Szczegóły
« 1 2 402 403 404 405 406 490 491 »