Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 06.05.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 06.05.2021 Uchwała Nr XXXIII/233/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 05.05.2021 Uchwała Nr XXXIII/232/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 05.05.2021 Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 04.05.2021 Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Więcborku w dniu 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 28.04.2021 Zarządzenie Nr 0050.39.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.3.2021.10) – zawiadomienie stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 19 i 23/1 obręb Runowo Krajeńskie Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.5.2021.5) – zawiadomienie stron o otrzymanych pismach organów opiniujących oraz o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo stanowiącej dojazd do gruntów rolnych, w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości warstw 8 cm, o długości 0,800 km realizowanej w obrębie geodezyjnym Borzyszkowo, cz. dz. nr ew. 26/1 i obrębie geodezyjnym Klarynowo, cz. dz. nr ew. 14„ Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
« 1 2 3 4 5 491 492 »