Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

INFORMACJA

Burmistrz Więcborka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

1. Dotacja może zostać udzielona osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać zainstalowana przydomowa oczyszczalnia.
2. Dofinansowanie skierowane jest do właścicieli tych nieruchomości, których podłączenie do zbiorczych kolektorów jest ekonomicznie nieuzasadnione oraz budowa kanalizacji sanitarnej nie jest ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Więcbork.
3. Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 2000 zł.
4. Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane będą od dnia 22 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, pokój nr 2 (sekretariat).
5. Złożone wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania.
6. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku budżetowym, złożone wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.
7. Szczegółowe zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Więcbork określone zostały w uchwale Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Więcborku.
8. Wnioski o przyznanie dotacji dostępne są na stronie www.mst-wiecbork.rbip.mojregion.info lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Więcborku, pokój nr 21.
9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Więcborku, pok. nr 21 tel. (52) 3895 220.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>