Zarządzenia Burmistrza 2016

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.97.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku do realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Szczegóły
Akty prawne 09.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.98.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2017 Zarządzenie Nr 0050.93.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 Zarządzenie Nr 0050.96.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 Zarządzenie Nr 0050.95.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty jednorazowej za rezerwację miejsca pod stoisko handlowe na targowisku miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 Zarządzenie Nr 0050.94.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Zarządzenie Nr 0050.90.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 Zarządzenie Nr 0050.89.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora ds. wynagrodzeń i budżetu w Urzędzie Miejskim w Więcborku. Szczegóły
Akty prawne 15.12.2016 Zarządzenie Nr 0050.86.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 Zarządzenie Nr 0050.85.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku Szczegóły