Zarządzenia Burmistrza 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2016 Zarządzenie Nr 0050.103.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Zarządzenie Nr 0050.102.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 20 października 2015 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania dla Urzędu Miejskiego w Więcborkuu Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.118.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty jednorazowej za rezerwację miejsca pod stoisko handlowe na targowisku miejskim w Więcborku Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.119.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Zarządzenie Nr 0050.117.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Zarządzenie Nr 0050.121.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian Zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Więcborku Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Zarządzenie Nr 0050.120.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Zarządzenie Nr 0050.115.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Zarządzenie Nr 0050.114.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 Zarządzenie Nr 0050.113.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły