Zarządzenia Burmistrza 2014

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.01.2015 Zarządzenie Nr 0050.146.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty jednorazowej za rezerwację miejsca pod stoisko handlowe na targowisku miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 07.01.2015 Zarządzenie Nr 0050.144.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.143.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 29.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.141.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 23.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.140.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.134.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.139.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.138.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.137.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Szczegóły
Akty prawne 18.12.2014 Zarządzenie Nr 0050.136.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia regulaminu pracy Kimisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku Szczegóły