Zarządzenia Burmistrza 2020

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.02.2021 Zarządzenie Nr 0050.110.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 21.01.2021 Zarządzenie Nr 0050.108.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 31.12.2020 Zarządzenie Nr 0050.109.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty jednorazowej za rezerwację miejsca pod stoisko handlowe na targowisku miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 31.12.2020 Zarządzenie Nr 0050.106.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 31.12.2020 Zarządzenie Nr 0050.92.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Zarządzenie Nr 0050.107.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Zarządzenie Nr 0050.100.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Zarządzenie Nr 0050.99.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 Zarządzenie Nr 0050.105.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 zarządzenie Nr 0050.104.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły