Zarządzenia Burmistrza 2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.99.OC.1.2019 Burmistrza Wiecborka z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty jednorazowej za rezerwację miejsca pod stoisko handlowe na targowisku miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 30.12.2019 Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 30.12.2019 Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 23.12.2019 Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 Zarządzenie Nr 0050.2016.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 17.12.2019 Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 17.12.2019 Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły