Zarządzenia Burmistrza 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla Zastępcy burmistrza oraz Skarbnika Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 14.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.97.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 14.02.2019 Zarzadzenie Nr 0050.93.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady postępowania z kluczami oraz zabezpieczania pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 10.01.2019 Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.96.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty jednorazowej na rezerwację miejsca pod stoisko handlowe na targowisku miejskim w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 02.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.95.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.92.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 13.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Zarządzenie Nr 0050.79.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 05 października 2018 r. w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Gen. J. Hallera 22 w Więcborku Szczegóły