Zagospodarowanie przestrzenne

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.6.2021 z dnia 27.04.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewid. 307/17 w obrębie Zakrzewska Osada, na terenie działki nr 307/19 obręb Zakrzewska Osada, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka z dnia 22.04.2021 r. SB.6733.4.2021 z dnia 22.04.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewid. 507/1 w obrębie Witunia, na terenie działek nr 501/5, 505 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.5.2021 z dnia 22.04.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewid. 381 w obrębie 2 m. Więcbork, na terenie działek nr 40 i 82 obręb 1, m. Więcbork oraz 43/21, 43/37, 43/48, 48/3, 49/1, 52/4, 52/5, 53/1, 53/2, 381 obręb 2, m. Więcbork Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka (SR.6220.1.11.2020.12) – zawiadomienie stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 32/7 obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Więcbork Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka znak: SB.6733.9.2021 z dnia 14.04.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewid. 531/3 w obrębie Witunia, na terenie działek nr 531/3 i 531/10 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.8.2021 z dnia 14.04.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewid. 159/5 w obrębie Lubcza, na terenie działki nr 147 obręb Lubcza, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.7.2021 z dnia 14.04.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia działek 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr ewid. 109/5 w obrębie Witunia, na terenie działek nr 109/4 i 109/5 obręb Witunia, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.3.2021 z dnia 25.03.2021 r. o zalpńczeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działek oznaczonych nr ewid. 303/4, 303/5, 303/19, 304, 305/9, 306/1 obręb Śmiłowo, gm. Więcbork oraz 407/10, 407/12, 407/13 obręb 4, gm. Więcbork Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Obwieszczenie Burmistrza Więcborka SB.6733.2.2021 z dnia 25.03.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki oznaczonej nr 218/2 w obrębie Pęperzyn, na terenie działek nr 195, 212, 218/2 obręb Pęperzyn, gm. Więcbork Szczegóły