Uchwały Rady Miejskiej 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.01.2019 Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Więcborka Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Sypniewie Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39/10 i 39/11 w Więcborku, gm. Więcbork Szczegóły