Uchwały Rady Miejskiej 2015

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 19.01.2016 Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zabartowo Szczegóły
Akty prawne 19.01.2016 Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Puszcza, Katarzyniec, Runowo Kolonia (sołectwo Puszcza) Szczegóły
Akty prawne 19.01.2016 Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 19.01.2016 Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016″ Szczegóły
Akty prawne 19.01.2016 Uchwała Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Więcborka Szczegóły
Akty prawne 19.01.2016 uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2016 Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 19.01.2016 Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 11.12.2015 Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły