Uchwały Rady Miejskiej 2020

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXVIII/194/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXVIII/193/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXVIII/192/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Szczegóły
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXVIII/191/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXVIII/190/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXVIII/189/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego Szczegóły
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXVIII/188/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork Szczegóły
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXVIII/187/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Więcbork nieruchomości położonej w miejscowości Witunia Szczegóły
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXVII/186/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 12.01.2021 Uchwała Nr XXVII/185/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru Szczegóły