Uchwały Rady Miejskiej 2019

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.02.2020 Uchwała Nr XVII/120/2020 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/113/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Więcbork Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Więcbork oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/109/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. urządzeń oświetlenia ulicznego przy ulicy Wojska Polskiego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/108/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Więcbork, a Gminą Sośno w celu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Więcbork na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Uchwała Nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2020 Szczegóły