Uchwały Rady Miejskiej 2017

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.03.2018 Uchwała Nr XLI/309/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Więcbork na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2018 Uchwała Nr XXXIX/301/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 19.01.2018 Uchwała Nr XXXIX/300/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2018 Uchwałą Nr XXXIX/299/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 12.01.2018 Uchwała Nr XXXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Akty prawne 12.01.2018 Uchwała Nr XXXIX/299/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Uchwała Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/297/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Więcbork Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/296/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic „Sosnowa” i „Weterynaryjna” w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Uchwała Nr XXXVIII/295/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna” w Wituni Szczegóły