Sprawozdania 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.05.2017 Informacja Burmistrza Więcborka na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych dotycząca wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2016 rok wraz z uchwałą nr 20/S/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26.04.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Więcborka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2016 Zarządzenie Nr 0050.58.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Artykuł 20.05.2016 Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2016 r. Szczegóły