Sprawozdania 2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2016 Informacja Burmistrza Więcborka dotycząca wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 19.05.2016 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2015 r. wraz z uchwałą nr 16/S/2016 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21.04.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Więcborka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Artykuł 19.05.2016 Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2015 r. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 0050.21.2016 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2015 Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015 r. Szczegóły