Sprawozdania 2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2016 Informacja Burmistrza Więcborka na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotycząca wykonania budżetu gminy Więcbork za 2014 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Więcbork za 2015 r. wraz z Uchwałą nr 20/S/2015 Składu Orzekającego Nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia 28.04.2015 r. … Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2014 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2014 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2014 r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Uchwała Nr 12/I/2014 Składu Orzekającego nr 1 RIO w Bydgoszczy z dnia 15.09.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Więcborka informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. … Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Sprawozdania finansowe za I kwartał 2014 r. Szczegóły