Sprawozdania 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.06.2020 Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Urzędu Miejskiego w Więcborku Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Informacja Burmistrza Więcborka na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych dotycząca wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2019 wraz z Uchwałą 5/S/2020 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Więcborka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 07.08.2019 Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019 r. Szczegóły