Sprawozdania 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.05.2019 Informacja Burmistrza Więcborka dotycząca wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2018 rok wraz z Uchwałą 19/S/2019 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowe w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Więcborka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 07.09.2018 Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Sprawozdania za I kwartał 2018 r. Szczegóły