Sprawozdania 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2018 Informacja Burmistrza Więcborka na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych dotycząca wykonania budżetu gminy Więcbork za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Więcbork za 2017 r. wraz z Uchwałą 18/S/2018 Składu Orzekajacego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Więcborka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2018 Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Zarządzenie Nr 0050.73.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2017 Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017 r. Szczegóły