Rekultywacja składowisk odpadów

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2016 Informacja z zebrania Wykonawców przeprowadzonego w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Informacja o terminie zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo gmina Więcbork Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Zarządzenie Nr 0050.111.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (…) Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” Szczegóły