Projekty i Programy współfinansowane ze środków zewnętrznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2021 Informacja o dofinansowaniu zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i odzieży ochronnej dla OSP Więcbork i OSP Sypniewo Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Informacja o realizowanym projekcie grantowym pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 „Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej przy promenadzie, obręb Śmiłowo”. Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 „Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na terenie gminy Więcbork”. Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 „Budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej na Jeziorze Więcborskim oraz infrastruktury towarzyszącej – ławek z oparciem, stojaków na rowery, lunety widokowej, koszy na odpady zmieszane”. Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu”. Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Podpisanie umowy – Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Podpisanie umowy przekazującej dotację celową na realizację projektu pn. ,,Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Więcbork.” Szczegóły