Procedury załatwiania spraw – Ewidencja Ludności i USC

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 Sprostowanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu lub oczywistych błędów pisarskich Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.01.2016 Zgłoszenie urodzenia dziecka Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.01.2016 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.01.2016 Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.01.2016 Wydanie dowodu osobistego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.01.2016 Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.01.2016 Nadanie dziecku nazwiska męża matki Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.01.2016 Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.01.2016 Nadanie numeru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.01.2016 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego Szczegóły