Procedury załatwiania spraw – pozostałe

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.09.2019 Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych w procesie rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Wzór oświadczenia majątkowego Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2014 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.07.2012 Dodatki mieszkaniowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.06.2012 Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.06.2012 Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.06.2012 Potwierdzenie własnoręczności podpisu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.06.2012 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Szczegóły