Procedury załatwiania spraw – podatki

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntówna utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenieistniejącego do 100 ha Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Umorzenia oraz odroczenia i rozłożenia należności pieniężnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nieposiadaniu) gospodarstwa rolnego i wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.06.2012 Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości Szczegóły