Procedury załatwiania spraw – budownictwo i inwestycje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 30.06.2012 Sporządzenie/zmiana miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zbywanie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków posiadanej nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu pod zalesienie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.02.2012 Ustalenie warunków zabudowy Szczegóły