Plany pracy Rady i Komisji

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2021 Sprawozdania Rady Miejskiej w Więcborku oraz Komisji Rady Miejskiej w Więcborku za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 26.01.2021 Plan pracy Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 26.01.2021 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 26.01.2021 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Więcborku na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 26.01.2021 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 26.01.2021 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Więcborku na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej, Inwentaryzacji i Handlu Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2020 Szczegóły