Plany i Programy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.04.2021 Uchwała Nr XXXII/226/21 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 06.04.2021 Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (wersja Nr 3 opublikowana w dniu 06.04.2021 r.) Szczegóły
Akty prawne 10.03.2021 Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Więcbork na lata 2021-2023 Szczegóły
Artykuł 26.02.2021 Aktualizacja Planu Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (wersja nr 2 opublikowana w dniu 26.02.2021 r.) Szczegóły
Artykuł 05.02.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 04.02.2021 Uchwała Nr XXIX/202/21 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości: Jastrzębiec, Młynki, Karolewo (sołectwo Jastrzębiec) Szczegóły
Akty prawne 04.02.2021 Uchwała Nr XXIX/201/21 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorączek Szczegóły
Akty prawne 04.02.2021 Uchwała Nr XXIX/200/21 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 Uchwała Nr XXVI/181/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2020 Uchwała Nr XXVI/179/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 314/5 położonej przy ul. Krajeńskiej, gmina Więcbork Szczegóły