Organizacje Pozarządowe i Pożytek Publiczny – Program współpracy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2020 Uchwała Nr XXVI/181/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Informacja o konsultacjach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019″ Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 Uchwała Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.” Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2019″ Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Więcbork z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Więcbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.” Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Uchwała Nr LIII/418/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły