Organizacje Pozarządowe i Pożytek Publiczny – Konkursy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.03.2021 Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 10.02.2021 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Szczegóły
Akty prawne 02.02.2021 Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Burmistrza Więcborka z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Burmistrza Wiecborka z dnia 05.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert Szczegóły
Akty prawne 15.01.2020 Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Burmistrza Więcborka z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 24.05.2019 Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 15.04.2019 Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadan publicznych w zakresie sportu i rekreacji w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Akty prawne 13.02.2019 Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Burmistrza Więcborka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły