Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2021 Uchwała Nr 18/D/2021 z dnia 18.02.2021 r. Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Więcbork na 2021 r. Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Uchwała Nr 19/Kd/2021 z 18.02.2021 r. Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork na lata 2021-2027 Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Uchwała Nr 9/D/2020 z dnia 22.01.2020 r. Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Więcbork na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Uchwała Nr 12/Kd/2020 z 22.01.2020 r. Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork na lata 2020-2027 Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Uchwała nr 17/Dpr/2019 z dnia 10.12.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Więcbork na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Uchwała nr 23/WPF/2019 z 10.12.2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Uchwała nr 23/P/2019 r. z 10.12.2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Uchwała Nr 10/Kd/2019 z 15.01.2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Uchwała nr 5/D/2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Więcbork na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Uchwała Nr 2 /Kd/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Więcbork Szczegóły