Ogłoszenia i zapytania o cenę

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.12.2020 Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej, Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Zapytanie ofertowe na zadanie Zakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach” Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2019/2020. Sektor nr 2: Zgniłka, Runowo Kraj. i Sektor nr 10: Górowatki Szczegóły
Przetargi 11.12.2019 Przetarg na sprzedaż nieruchomości – dz. 88/2 obręb Nowy Dwór Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: zakup, dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pt. „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach”. Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: Budowa placu zabaw „Więcborski Maluszek” w Więcborku Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: Budowa placu zabaw „Więcborski maluszek” w Więcborku – ogrodzenie Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: Budowa placu zabaw „Więcborski Maluszek” w Więcborku – zakup i dostawa przenośnych urządzeń zabawowych Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku …” Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zapytanie ofertowe na zadanie: Realizacja zajęć w ramach projektu pn. Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach. Szczegóły