Ochrona środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.98.2015 Szczegóły
Artykuł 24.04.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.97.2015 Szczegóły
Artykuł 10.04.2015 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola-Rogoźno, odcinek Wiele-Mrocza…” Szczegóły
Artykuł 10.04.2015 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola-Rogoźno, odcinek Wiele-Mrocza…” Szczegóły
Artykuł 01.04.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.96.2015 Szczegóły
Artykuł 01.04.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.95.2015 Szczegóły
Artykuł 01.04.2015 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.94.2015 Szczegóły
Artykuł 01.04.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.96.2015 Szczegóły
Artykuł 01.04.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.95.2015 Szczegóły
Artykuł 01.04.2015 Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów SR.6131.1.94.2015 Szczegóły